Quatre Quart


Op zoek naar geschikte muziek?
Quatre Quart is een saxofoonkwartet dat vol enthousiasme muziek biedt bij :

  • academische zittingen
  • recepties
  • bedrijfsconcerten
  • plechtigheden (huwelijk, ... )
  • tentoonstellingen
  • ...

Wij zijn vier jonge professionele saxofonisten die tevens stijlvolle concerten verzorgen.
Quatre Quart behaalde in 1994 het diploma kamermuziek met grootste onderscheiding aan het Lemmensinstituut te Leuven.
Quatre Quart is erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.!