Broeders en zusters, 
Heb ik iemand bekeerd de voorbije week?
Heb jij iemand bekeerd de voorbije week?
Heeft er iemand onder ons iemand bekeerd de voorbije week?
Of de voorbije maand, of het afgelopen jaar, of ergens in ons leven?
Ja maar, wacht eens, denken we nu - is dat bekeren niet iets voor priesters en missionarissen? 
Neen, je hoeft niet priester of profeet te zijn, want we hoorden in de lezing over Amos
Ik ben geen profeet, ik ben veehoeder en vijgenkweker. 
Doch de Heer heeft hem van achter zijn beesten weggehaald en tot profeet gemaakt.
Dus het gaat blijkbaar over geroepen worden. 
Als we spreken over roepingen denken we natuurlijk in de eerste plaats over tot priester geroepen worden. 
Dat gaat niet zo goed deze dagen - er wordt in Vlaanderen in 2009 naar alle verwachtingen 
slechts één enkele priester gewijd.
Het gaat in deze tijd sowieso niet goed met het geloof.
Om toch maar hoofddoeken te kunnen verbieden gaat men op vele plaatsen zo ver 
dat alle religieuze tekens moeten verdwijnen.
Eerst moesten de kruisjes in de klassen weg, nu ook al het kruisje rondom de nek. 
Geen hoofddoek, geen keppel, geen kruisje, het enige wat volgens sommigen nog mag 
is de leegheid van het ongelovig zijn.
Deze evolutie mogen we niet lijdzaam zien gebeuren.
Zonder geloof zal immers egoïsme, macht en onrecht de wereld overnemen.
We voelen ons geroepen om hier iets aan te doen.
In het evangelie vertrekken de apostelen twee aan twee, zonder bagage.
Je ziet Jehova's getuigen en de mormonen ook steeds met twee of meer rondtrekken. 
Soms lachen we er mee, doch is het eigenlijk niet om jaloers op te worden? 
Ze doen er tenminste iets aan. 
En door minstens met twee te gaan, voelen ze zich door elkaar gesteund.
De apostelen vertrekken zonder bagage. 
Je hoeft dus geen grote kennis, geen godgeleerdheid, mee te nemen om van en voor ons geloof te getuigen.  
Praten over recht en onrecht, over gevoel voor het milieu, 
over liefde voor de medemensen, zonder uitzonderingen, kan vanuit het hart. 
Voelen wat goed is en goed zeggen en vooral ook goed tonen in eigen gedrag, 
zou niet echt moeilijk moeten zijn.
Wat het wel moeilijk maakt, zijn de reacties en het onbegrip van de anderen.
En misschien denkt of zegt wel iemand - zoals Amasja tegen Amos - dat hoort hier niemand graag - verdwijn! 
Doch ook daar sprak het evangelie over:
Als iemand de boodschap niet aanvaardt, dring ze dan ook niet op. 
Ge moet u dan niet kwaad maken, ge moet geen ruzie maken.
Ga dan stilletjes weg en veeg het stof van uw voeten.