Broeders en zusters,
Niet zo lang geleden wou een sympathieke bekende Vlaming huwen onder een mooi prieeltje in de tuin. 
Doch de pastoor van die parochie zag dat niet zitten, we trouwen immers allemaal in de kerk.
Daarop werd dan maar een voorganger ingeschakeld van een organisatie die verbonden is met rent-a-priest. 
Die maakte er weer een mooie dienst van. 
Echter, Erik De Smet zegt in het parochieblad  dat dit geen erkend katholiek huwelijk kan zijn 
omdat dit buiten de kerkelijke structuur gebeurde. 
Is dat niet erg!
Nu doet er al iemand moeite - en dan wordt dat toch nog zo afgestraft!

Inderdaad, die boodschap komt streng over - ze is niet vriendelijk, niet tolerant.
Sommige mensen zouden zeggen: "Zo een houding is niet meer van deze tijd.
Net nu moeten we elk vlammetje van geloof koesteren - hoe klein ook."

We moeten ons ook afvragen wat Jezus in deze situatie zou zeggen.

In het evangelie van vandaag komt er immers een andere Jezus naar voren dan die we gewoon zijn. 
Geen milde woorden, geen goede herder, geen woorden over liefde en mededogen.
Want Hij zegt in het evangelie dat Hij geen vrede komt brengen, doch juist verdeeldheid.
En niet zo maar verdeeldheid, doch zelfs tot in familie en gezinnen.
Heeft de evangelist Jezus de verkeerde woorden in de mond gelegd?

Als we eens grondig over het evangelie nadenken dan zien we ook deze Jezus:
Bij het verkondigen van de Blijde Boodschap ging Hij voor niets en niemand uit de weg. 
Hij ranselde de sjacheraars uit de tempel. Dreef de spot met de FarizeeŽn. 
Hij ging om met mensen die iedere rechtgeaarde jood verfoeide: tollenaars, melaatsen en zondaars. 
Hij was zo gedreven dat Hij er uiteindelijk de kruisdood voor over had. 
Niet direct de levenshouding van een tolerant iemand.

Natuurlijk is het nooit de bedoeling geweest van Jezus om verdeeldheid te brengen.
Doch als je steeds consequent kiest voor zijn boodschap, dan kan verdeeldheid niet uitblijven.
Sterke en radicale eisen  hebben steeds voor en tegenstanders - ze leiden tot ruzie en conflicten.
Zelfs in een familie, en tussen de generaties, vader tegen zoon, moeder tegen dochter.
Jeremia heeft het ook geweten wat het gevolg was van zijn sterke uitspraken.
Men trachtte hem prompt te vermoorden, en enkel door de tussenkomst van de allochtoon 
Ebed-Melek werd Jeremia uit de put gered.

Als Jezus in deze tijd terug zou komen, zouden zijn programma punten ook niet erg populair zijn:.
Laat je comfort varen, kies voor gerechtigheid, deel je rijkdom met de derde en vierde wereld, 
stop met het jagen naar macht, rijkdom en de duurste vakantie van de straat. 
Dat soort uitspraken is slecht voor de economie en brengt onze macht en welvaart in gevaar.
Mensen zullen zich bedreigd voelen in hun positie, hun aanzien, hun macht en hun bezit.
Anderen voelen zich aangevallen, gestoord in hun gemakkelijk leventje.
Radicaal kiezen voor Jezus is dus gevaarlijk.
Toch is het net precies dat wat Hij van ons verlangt.
Hij vraagt naar vurige Christenen, die durven opkomen voor zijn boodschap.

Dat is de kern van het evangelie van vandaag: een oproep tot een radicaal geloof zonder uitvluchten of compromissen. 
Christenen die durven zeggen waar het op staat, ook al zorgt dit voor wrevel en negatieve reacties. 
Heel wat anders dan het zachtmoedig en blij zijn, en hopen dat het allemaal wel vanzelf goed zal komen. 
Laten we hopen dat we de tact en durf hebben om dat allemaal tot een goed einde te brengen.