Het verhaal van de melaatse die door Jezus genezen wordt is ons overbekend.
In de tijd van Jezus was iedereen met een huidziekte onrein.
Ze moesten het kamp verlaten, uit het straatbeeld verdwijnen.
Deels kunnen we dit begrijpen uit het standpunt van hygiŽne, om besmetting tegen te gaan. 
Aan de andere kant was het een wrede stap, die de zieken weg joeg, dikwijls de dood tegemoet.
Vandaag doen we dat toch heel wat netter:
We stoppen ernstige zieken in het ziekenhuis.
En mensen die een besmettelijke ziekte hebben blijven gewoon thuis.
Doch ook in onze tijd heeft ziekte nog steeds een grote invloed op de mens.
Voor zieke alleenstaande ouders is er niet altijd een vangnet aanwezig.
Mensen in armoede hebben niet altijd het geld dat nodig is voor hun behandeling. 
Eenzame mensen worden door hun ziekte nog eenzamer en kwijnen weg.
Dus ook in onze tijd zou Jezus, door medelijden bewogen, een ernstig zieke gezond kunnen maken.
In het evangelie vraagt Jezus uitdrukkelijk aan de man om zijn genezing stil te houden. 
Het was nog te vroeg, als Jezus bekend zou worden door zijn wonderen dan zouden daar de verkeerde volgelingen op af kunnen komen. 
Mensen die naar Hem zouden komen omwille van zijn macht, of om iets te verkrijgen.
Doch de man kan het niet laten om het goede nieuws uit te bazuinen!
Hoe zou dat in onze tijd gaan?
Wat als vandaag iemand op onverklaarbare wijze geneest, en hiermee naar de krant of TV stapt? 
Ik durf te wedden dat men er dan een commentaar bij zal plaatsen, van een arts of professor. 
Hierin zal die geleerde man of vrouw verklaren dat men nooit zeker kan zijn of dit niet puur toeval was. 
Of de diagnose was waarschijnlijk niet juist gesteld, of misschien kan men die zieke niet helemaal betrouwen.
Daarna zal het snel stil worden rondom het nieuws, 
het is immers geen "bon ton" tegenwoordig om te durven beweren dat er een hogere macht bij betrokken was.
Als het nu over iets negatief rondom geloof was: extremisme, een bisschop die de holocaust ontkent, 
een priester pedofiel, de evolutieleer van Darwin.
Ja, daar kan men maanden over schrijven en programma's maken.
Maar Goddelijke dingen, die men niet kan terug brengen op toeval of als het moet buitenaardse wezens, daar heeft men het niet graag over.
Want dergelijke verhalen zouden eens kunnen aantonen dat de mens niet zo sterk is als sommigen beweren. 
Dat een goddelijke aanwezigheid nodig is om de boel hier te doen draaien.
En wij, hoe reageren wij als ons iets goed overkomt?
In hoeverre vinden wij dat God daarbij belangrijk was?
In hoeverre durven wij openlijk het goede nieuws, de blijde boodschap uitbrengen?
We vrezen misschien dat men ons als een zonderling zal zien indien we openlijk voor ons geloof uitkomen. 
Maar toch gaat het evangelie precies daar over.
Jezus wilde niet dat men Hem volgde omwille van macht, of omdat iedereen dat doet, of omdat Hij ons zou belonen met wonderen.
Hij wil volgelingen die zijn boodschap van liefde belangrijk vinden en daadwerkelijk uitdragen. 
Die vertrouwen dat het allemaal wel goed komt.