Liturgie en ander werk in de parochie
Who I am
Personal
Professional
Hobbies

1/144 Model airplanes
List
Links
Tips
Wanted

Running
History
Planning
Lessons learned

Liturgical (in Dutch)
Vieringen
Preken
Mooie teksten


 

 

Ik ben christen - Rooms katholiek.

Reeds vele jaren ben ik actief in de parochie OLV Middelares in Turnhout.

  • In de huwelijkspastoraal

  • In liturgie

  • Als lekegebedsleider

Hierbij heb ik een aantal zaken uitgewerkt die u misschien van nut kunnen zijn:

  • preken

  • vieringen

  • links naar mooie teksten en spiritualiteit

Waar mogelijk worden auteurs van overgenomen teksten vermeld. 

Indien dit beter kan krijg ik graag een seintje.