26 - 10 - 2002UITLEG
EXPLICATION
DE LIJST
LA LISTE
VRAGEN ?
CONTACT


Welkom
Bienvenue

Véronique en Raphaël heten u hartelijk welkom op deze site en stellen u graag hun huwelijkslijst voor. Wij zijn blij onze vreugde met u te kunnen delen en danken u voor uw steun bij de inrichting van onze woning.

Véronique et Raphaël sont heureux de vous accueillir sur ce site où vous trouverez leur liste de mariage. Ils vous remercient de vous associer à leur bonheur et de bien vouloir participer à l' édification matérielle de leur foyer.

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat wij volgend jaar in een studiootje zullen wonen, met een oppervlakte van ongeveer 40m². Wij hebben deze lijst dus opgesteld met het oog op de dag (over een tiental maanden) waarop wij naar een grotere woning zullen verhuizen.

Nous tenons toutefois à préciser que dans un premier temps nous habiterons un studio dont la superficie ne dépasse pas 40m². Nous sommes donc limités par l'espace et nous avons plutot pensé cette liste pour le jour (dans une dixaine de mois) où nous nous installerons dans une plus grande demeure.

Een beetje uitleg

Comment fonctionne la liste

U kunt ons helpen door uit volgende lijst een (deel van een) artikel te kiezen en de bijhorende som te storten op onze rekening:

Vous pouvez nous soutenir en choisissant dans la liste ci-après un article ou une partie d'article qui vous convient et en versant la somme équivalente au numéro:

738-0002306-97
738-0002306-97

met de vermelding « huwelijkslijst + categorie en nummer of beschrijving van het artikel ». Voor het buitenland zijn de titularis en het adres van de rekening: Raphael Van De Walle, Blankenbergse Dijk 134 te 8370 Blankenberge.

en mentionnant « liste de mariage + la catégorie et le numéro ou la description de l'article ». Pour l'étranger, le titulaire et l'adresse du compte sont: Raphael Van De Walle, Blankenbergse Dijk 134 à 8370 Blankenberge.

klik hier om de lijst te zien
cliquez ici pour accéder à la liste

De duurste artikelen zijn in tien schijven gedeeld, zodat u zelf het bedrag van uw gift kunt bepalen.

Les articles les plus coûteux sont divisés en dixièmes, cela vous permet de donner une participation selon votre convenance.

Deze lijst zal elke dag geüpdated worden. Wij danken u van harte voor uw vriendschap en uw gift.

Cette liste sera mise à jour quotidiennement. D'avance nous vous remercions pour votre amitié et votre soutien.

Krijgt u liever een gedrukte versie van deze lijst? Geef dan een seintje op een van de volgende adressen.

Si vous désirez recevoir une version imprimée de cette liste, vous pouvez toujours nous contacter à une des adresses ci-dessous.

Om ons te bereiken: Pour nous contacter:
rvandewa@student.fsa.ucl.ac.be

famille Dupont:
010/24.24.46

familie Van De Walle:
050/41.50.51

kot Raphaël:
010/45.00.83


naar boven / remonter