Pro-Weg bvba
Algemene klinkerwerken
Plaatsing van boordstenen
Plaatsing van blauwe hardsteen
Particulier- en Aannemerwerken
Ook voor het uitvoeren van grote werken voor wegenbouw aannemers:
-industrie
-parkings
-stoepen
sportcomplexen
Ons bedrijf staat garant voor een vakkundige werkwijze en we streven
dan ook naar een correcte afwerking van al onze werken.
Reeds 10 jaar ervaring.
Voor het volledig
Aanleggen van opritten
Terrassen, tuinpaden, in
alle soorten klinkers,
inclusief sierklinkers,
cirkels, enz...
Ook uitgraven en
uitbreken van bestaande
klinkers, plaatsen
boordstenen, niveauleren.
Mogelijkheid voor het
zelf leveren van klinkers,
boordstenen, stabilisé,
containers voor puin of
overbodige grond.

PRIJSOFFERTE GRATIS!
Powered by Comaxay