Rapporteren, wie zijn best doet zal het leren!
Met dit programma moet het alvast mogelijk zijn om een theoretisch goed rapport te
schrijven binnen het sociaal werk. 

Hoe en waarom is dit programma tot stand gekomen? Dit programma is het product
van een eindwerk van vier studenten Sociaal Werk aan de Katholieke Hogeschool
Kempen te Geel. Tijdens het eerste semester van het academiejaar 2009-2010 hebben
deze studenten een literatuurstudie gedaan naar wat goed rapporteren in het sociaal
werk precies inhoudt. Deze criteria zijn in een checklist verwerkt. 

Tijdens het  tweede semester is de checklist uitgetest binnen de stageplaatsen van de
vier studenten. Op basis van de bevindingen uit de praktijk, is in samenwerking met
programmeur Bjorn Berghmans, een digitale checklist opgesteld. Alle organisaties in
het sociale werkveld kunnen deze checklist inzetten. Het is mogelijk om bepaalde
criteria toe te voegen of te verwijderen uit de checklist naar de noden van de eigen
organisatie. Bepaalde criteria staan vast omdat ze aanwezig moeten zijn binnen elk
theoretisch correct rapport. 

Er zijn tal van redenen om gebruik te maken van de checklist. Zo ontstaat er meer
uniformiteit tussen de rapporten van eenzelfde organisatie. De professionaliteit van de
rapporten verhoogd, aangezien elk rapport theoretisch goed geschreven kan worden.
Doordat alle informatie gebundeld zit in deze checklist vraagt het minder tijd en energie
om een theoretisch goed rapport te schrijven. Daarnaast is het voor nieuwkomers veel
gemakkelijker om zich aan te passen aan de rapportage die geldt binnen de
organisatie. Nog niet overtuigd? Neem gerust een kijkje in het seminarie en eindwerk
van Lesley Deramaut, Lotte Evens, Kristof Van Aeken en Dorien Vandersteegen. 

Hoe werkt het dan precies? De organisatie kan een login aanvragen op dit email adres:
kristofvanaeken@gmail.com. Naast deze login gegevens wordt er wat meer informatie
gegeven over de werking van het programma. Na het verkrijgen van de login gegevens
kan de verantwoordelijke van de organisatie de criteria doorlopen en bepalen wat er al
dan niet in de checklist komt. Het is belangrijk te weten dat bepaalde criteria vaststaan
omdat deze thuis horen in ieder goed rapport. Deze criteria kan de organisatie niet zelf
verwijderen. Is het niet duidelijk wat het criterium inhoudt? Geen probleem, één klik op
het criterium en er wordt wat meer informatie weergegeven. Wanneer de
verantwoordelijke zijn keuze heeft gemaakt, wordt de checklist automatisch opgeslagen
in het programma. De medewerkers van de organisatie kunnen deze checklist
vervolgens oproepen onder de knop 'checklists'. Deze kunnen zij vervolgens
onmiddellijk gebruiken of afdrukken. De medewerkers kunnen nogmaals informatie
opvragen van ieder criterium. Uiteraard is het mogelijk om meerdere checklists aan te
maken per organisatie. 

Alvast veel rapporteerplezier!
Klik hier om naar het programma te gaan.