Welkom op onze site

Deze site is gemaakt door Nils Van Den Broucke, Robbe Recour en Ruben Provoost. We volgen alle drie Industrieel Ingenieur aan de Technologiecampus Gent van KU-Leuven. Als onderdeel van het vak projectwerk elektronica-ICT werd ons de opdracht gegeven om een RGB-Led sturing te maken en hierrond een website te maken. Op deze site geven we eerst een korte biografie over onzelf in het tablad Biografie. in de tabladen Les 1 tot en met 3 staat kort beschreven wat we gedurende de 3 lessen gedaan hebben, in opbouw staat er wat we gedaan hebben tijdens de 4e les en ten slotten geven we een klein besluit over het project in het tablad Besluit.

2015-2016 Nils Van Den Broucke, Robbe Recour & Ruben Provoost