Welkom!

Sinds enkele maanden hebben enkele enthousiaste ouders onder begeleiding van de directeur hun koppen bij elkaar gestoken om een nieuw oudercomité op te richten voor de basisschool De Regenboog. De bedoeling is om een stukje ondersteuning - vorming - luisterende oren te bieden aan ouders. Daarnaast willen we ook samen met de ouders en met de school nadenken over de werking van de school.

Even geduld

We zijn nog maar net van start gegaan. We zullen eerst ons oor te luisteren leggen bij andere ouders wat zij willen, met welke vragen ze leven rond het schoolgebeuren. Dit jaar trachten we reeds één of twee activiteiten op te zetten. Volgend jaar hopen we in volle sterkte te kunnen groeien naar een gezond oudercomité.