Education
Rembert De Blander

1992  M.A. in Electronics Engineering, K.U.Leuven

Dutch name: Burgerlijk Elektrotechnisch-Werktuigkundig Ingenieur, richting Elektronica, optie Automatisatie en Computersystemen

Dissertation: Cellular Automata Governed by a Strange Conservation Law - Cellulaire Automaten onder een vreemde behoudswet (with Coulier, F.)

Supervisor: Barbé, A.


1994  Master of Irrigation Engineering, K.U.Leuven


1997  M.A. in Economics, K.U.Leuven

Dutch name: Licentiaat in de Economische Wetenschappen

Dissertation: Estimation of a Dynamic Model Using Repeated Cross-Sections - Het schatten van een dynamisch model met herhaalde cross-secties

Supervisor: Verbeek, M.


1997  Master of Statistics, K.U.Leuven

Dissertation: Parameter Heterogeneity in Binary Choice Models

Supervisor: Beirlant, J.


1999  Doctum Colloquium, K.U.Leuven

Dissertation: Heterogeneity and Endogeneity in Panel Data

Supervisor: Verbeek, M.


2003  M.A. in Sociology, V.U.Brussel

Dutch name: Licentiaat in de Sociologie

Dissertation: Gender-Specific Effects of Social Capital on Political Participation - Genderspecifieke invloed van maatschappelijke op politieke participatie

Supervisor: Elchardus, M.


2006  Ph.D. in Economics, K.U.Leuven

Dutch name: Doctor in de Economische Wetenschappen

Thesis: Essays on Endogeneity and Parameter Heterogeneity in Cross-Sectional and Panel Data

Committee:

Last modified: