Zwerfauto - Vakantie - Camper Site

Home      Intresses    Gastenboek    Favoriete Links   

 

       

Bestemmingen
Belgie
Duitsland

Frankrijk

Italie

Luxemburg

Nederland

Oostenrijk
Spanje
ZwitserlandTe Koop

 

 

 

 

       Welkom op mijn website !  
  
conc

Julienne & Remi

                              

PRETTIGE  VAKANTIE  IN  2014 en.... HOU het VEILIG

 

                                                                                  Wij Wensen alle Vrienden Reizigers véél reisplezier met de Motorhome

 

en .... laat de verhalen en info over staanplaatsen enz. maar komen !!!!! we zullen ze graag plaatsen.

 

*Eerst duidelijk stellen dat deze site duidelijk bedoeld is als informatiebron over reizen en parkeer plaatsen voor Zwerfauto's - Campers door ons zelf of door anderen bezocht of via info van andere Camper fans, en over techniek en links naar andere site bouwers en waar elke Camper - of Vakantie fan informatie kan bekijken, alsook Camper Nieuws, Agenda's  enz..
De intentie is om de site zo up-date  mogelijk te houden, en is steeds "under construction ".
Tevens is elke informatie of reis ervaring
van U steeds welkom en zal indien mogelijk opgenomen worden in de site.
 

lllllllStaanplaatsen in Duitsland langs de grens met Nederland ( Bad Bentheim )

NIEUWE REGELS I.V.M. DE WEGING VAN KAMPEERAUTOS VANAF 16/01/2008

Vanaf 16 januari 2008 dient voor iedere kampeerauto die wordt voorgereden voor een periodieke keuring, een tweedehandskeuring of een eerste keuring (maar ook bij inbouw LPG) telkens een weging te worden uitgevoerd om de massa van het voertuig te bepalen. Deze weging zal u door het keuringsstation steeds worden aangerekend.

Het voertuig dient ledig te worden voorgereden zonder personen of te vervoeren goederen, doch met inbegrip van uitrusting en toebehoren, water en smeermiddelen.

Ter gelegenheid van deze keuring moet het motorbrandstofreservoir (diesel, LPG, benzine of andere brandstof) voor minimum 75% zijn gevuld. Bovendien moet het keuringsstation voor deze voertuigen een simulatie van de massa van de brandstofreservoirs naar 100% vulling te doen.

Ook de water- en gastanks moeten volledig (voor tenminste 90%) zijn gevuld alvorens de keuring kan worden aangevat.

Tevens is het aan te raden op het ogenblik van de keuring het instructieboekje van uw kampeerauto te kunnen voorleggen.

Het keuringsstation ziet de verhouding tarra en het aantal zitplaatsen na aan de hand van de volgende praktische regel:

Maximaal toegelaten massa - (tarra ( 75 x aantal zitplaatsen)) dient groter of gelijk aan 10 x (aantal zitplaatsen lengte van het voertuig) te zijn.

Indien de gewogen tarra afwijkt, dient het identificatieverslag in functie van de nieuwe tarra te worden aangepast op het bestaande identificatieverslag.

LET OP:

Voor kampeerauto%u2019s met een individuele goedkeuring afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt een keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maand afgeleverd, indien het aantal personen dat vermeld is op de goedkeuring niet meer kan worden toegekend op het identificatieverslag op basis van boven vermelde praktische regel, alsook indien niet meer kan worden voldaan aan de voorwaarde van 20% verschil tussen de maximaal toegelaten massa en de eigen massa zoals vastgelegd door de constructeur van het voertuig (dit overeenkomstig art. 9 §2 van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement betreffende de eisen waaraan de autos, hun aanhangwagens evenals hun veiligheidstoebehoren dienen te voldoen).

In voorkomend geval zal de klant worden verzocht de goedkeuring via de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer te laten aanpassen.

 

Opgelet er zijn er al verschillende volledig afgekeurd zie hier onder

 

Belangrijke veranderingen in verkeersreglement in SPANJE    (zie bij Spanje)
 Nieuwe staanplaats aan de Belgische Kust   (zie bij Belgie)</