Volgende

GEBOREN OP 15 APRIL TE ARENDONK

Zijn grootvader was schaapherder en is 102 jaar oud geworden.
Ik ben er van overtuigd dat Remi veel tijd heeft doorgebracht
met te luisteren naar deze wijze filosoof. Dit was wellicht de
bron voor de originele manier waarop hij, tijdens een toespraak,
het onderwerp benaderde en zijn speciale band met schapen.

SINT-JOZEFCOLLEGE TE TURNHOUT EN
HET GROOT SEMINARIE TE MECHELEN

Hij studeerde Grieks en Latijn aan het Jezu´etencollege in
Turnhout. Zijn leraren waren o.a. de bekende schrijver
verteller pater Fleerackers en de Vlaamsgezinde pater Van
Opdenbosch, die hem liet kennis maken met o.a. Guido Gezelle,
Rodenbach en andere Vlaamse schrijvers en het "AKVS".

LEGERDIENST IN HET KAMP VAN BEVERLO

Van augustus 1924 tot augustus 1925 waren in het kamp van Beverlo
een aantal kunstenaars te samen. In dit wonderjaar had Remi een kotje
gekregen om te schilderen. Op die paar vierkantemeter vonden
verschillende kunstenaars elkaar. Er zat daar een jong fijn musicus
Jan Van Mechelen, boezemdiscipel van Arthur Meulemans.
Er kwam daar binnen gevallen een uitgemergelde Dominicaan.
Weinige in Vlaanderen zullen gelijk hij Verschaeve ingestudeerd
en aangevoeld hebben. Er was nog Pater Boon, redemptorist, schrijver
van het "Heilig Bloedspel" van Brugge, die ons over " 't kotje van Lens" schreef.

PRIESTER GEWIJD IN MECHELEN

Op 18 april werd Remi Lens priester gewijd door Kardinaal E. Van
Roey.Verschillende van zijn medestudenten gebruikte als herinnering aan hun
wijding een prentje van de reeks van zes lino's amper een duim groot,:
"O.-L.-VROUW IN DE KEMPEN."

19021913-1924
19251927

LEVENSLOOP

In Memoriam Jef Michielsen 1930-2008