Apps voor TBI (Traumatic Brain Injury)

Een TBI (Traumatic Brain Injury) gebeurt plots, maar de effecten kunnen het verdere leven bepalen. Gelukkig kunnen de communicatie en andere cognitieve functies bij de meeste mensen met TBI veel herstellen, en daarbij kan men nieuwe technologieën zoals smartphone en computertablets zoals iPad e.d. ondersteunend gebruiken.Lees verder ...

ASHAsphere - Apps voor de behandeling van 'slikstoornissen' ...

ASHAsphere is de officiële BLOG van ASHA - de American Speech-Language-Hearing Association, met "de laatste opinies en informatie m.b.t. logopedie en audiologie - 'audiology and speech-language pathology' " (in de V.S.) … .
In deze blog beschrijft recent Tiffani WALLACE allerlei toepassingen op iPad en iPhone voor de behandeling van patiënten met slikstoornissen: "Using Your iPad in Dysphagia Therapy"
Lees verder ...

Logopedie: … op zoek naar een applicatie op 'smart phone' en/of 'tablet' … ?

Als je op zoek bent naar - in de praktijk bruikbare - toepassingen i.v.m. logopedie 'smart phones' of computer'tablets'… dan is dit een bruikbare bron:Lees verder ...

iDevices (iPad, iTourch, iPhone) gebruiken, o.a. bij het stimuleren van spraak en taal … en/of in de therapie …

iDevices kunnen multifunctioneel gebruikt worden , o.a. bij het stimuleren van spraak- en taalontwikkeling, in de logopedie en audiologie … .
Lees verder ...

'Spiegelneuronen' en de spraak- en taal(ontwikkeling) ...

Het juli-nummer van Perspectives on Psychological Science handelt over 'mirror neurons' - 'spiegelneuronen' - met belangrijke artikels en een 'forum' waarin de essentialia van de spiegelneuronen en hun rol bij leren en imitatie, en in het bijzonder bij spraak- en taalontwikkeling, en hun mogelijke rol bij het ontstaan van autisme e.a., besproken wordt.
Omdat leren, imitatie-leren, plaatsvervangend leren … belangrijke werkzame bestanddelen zijn van de logopedische en audiologische interventies, is deze discussie over spiegelneuronen helemaal ad rem.Lees verder ...