De kracht van het lied bracht in juni 1986 een aantal mensen samen, uit Melsele,
Beveren en het Waasland. Zij werden begeesterd door het repertorium van de
strijd- en solidariteitskoren.  
RESOLUT bestond bij de oprichting uit een 12-tal leden en is nu uitgegroeid tot
een volwaardige groep van een vijftigtal zangers en muzikanten.
Onder leiding van de eerste dirigent, Ludo Verbeuren werd hun eerste lied, het
Zuid-Afrikaans strijdlied ‘nkosi sikele Africa’ (God zegen Africa).  Dit nummer was
in 1986 nog verboden in Zuid-Afrika. Nu is het
één van de twee nationale liederen van dit
land.
Ludo werd in die beginperiode bijgestaan door
een groepje geïnspireerde én (uiteraard)
gemotiveerde helpers. Sinds 2003 staat ons
solidariteitskoor Resolut onder de deskundige
leiding van Liesbet Van Reeth en co-dirigent
Hilde Maris.
Resolut kiest bewust voor sociaal engagement
en solidariteit.  Solidariteitsliederen maar ook
wereldmuziek genieten onze aandacht.  In
onze liederenkeuze staan mensenrechten en
respect centraal, maar liederen over de liefde
en hoop krijgen een plaats. 
De naam 'RESOLUT', is speciaal gekozen met de link naar de muzieknoten maar
vooral resoluut (vastberaden) in hun visie.
Resolut gaat steeds op zoek naar liederen die
hen raken zowel op inhoudelijk als op
muzikaal vlak, en met een boodschap van
hoop dat het beter kan met onze wereld !
Resolut heeft reeds meerdere totaalspektakels
gerealiseerd en twee daarvan werden
uitgebracht op CD (studio-opnames): het
eerste optreden kreeg als titel ‘Recht in de
ogen’ en had de
mensenrechten als thema.
Het tweede optreden droeg
de naam ‘Over de schreef?’ met als thema 'respect' in de meest
brede betekenis van het woord.  We gaven dit vorm met zang,
muziek, dans, woord en beeld.
Met de titel ‘Zaadjes van papaver’ gaf Resolut in 2003 zijn
medewerking aan het project 'De Groote Oorlog' van het
Cultureel Centrum ‘Ter Vesten’ te Beveren. Het koor trad toen
op met de wereldberoemde Britse a cappellagroep Coope,
Boyes & Simpson, o.m. bekend van hun deelname aan
verschillende Vredesconcerten in Passendale in de Westhoek.