geleende foto We zijn een wandelclub voor hoogbejaarden. We wandelen elke zaterdagmorgen op verschillende plaatsen in de Antwerpse Kempen. Gezien onze leeftijd doen we dit met behulp van twee stokken. Deze stokken worden vastgemaakt aan de polsen omdat anders het wandelpad zou bezaaid liggen met stokken die verloren zijn. Vanaf 75 kan je aansluiten.