Emailen naar Riet Van CleuvenbergenContact opnemen met RietLinken

wie?  een CV 

CV, van 1948 tot nu ...

Pri  

 • Geboren te Lokeren op 2 juni 1948 

 • Opgegroeid als oudste van zeven te Waasmunster   

 • Sinds 1972 gehuwd met  Nes Henrotte, leraar geschiedenis,  en directeur OLV-College-Tongeren

 • Mama van Krijn & Kathleen; oma van Anke en Lynn 

 • Mama van Hans & Arnoldine; oma van Noor 

 • Woont in Nerem, één van de dorpen van Tongeren

Studies

 • Latijn-Grieks, OLV-Presentatie Sint-Niklaas

 • kandidaturen moderne geschiedenis, KULeuven

 • gegradueerde psychiatrisch verpleegkunde, Hoger Instituut voor Verpleegkunde Leuven (1972) 

 • gebrevetteerde in gezinswetenschappen, PUC Diepenbeek (1978)

 • didactisch diploma Normaalschool Hasselt (1979)

Beroepsloopbaan

 • psychogeriatrie, sociotherapie, ontspanningsdienst, Psychiatrisch Centrum Ziekeren, Sint-Truiden, 1972 -1978 

 • rustoord Sint-Jacobus/OCMW-Tongeren, 1978-1980

 • opleidingen gezinshulp, kinderverzorging, verpleeg-assistent in KTA2 Tongeren en Genk, 1980-1991 

 • opleiding verpleegkundigen, Provinciale Hogeschool, Hasselt, 1989-1991

Levensengagementen

 • in KAV: coördinator in afdeling Nerem, vrijwilliger-bestuurder in Limburg en Vlaanderen, lesgeefster en reisbegeleidster 

 • in Nerem in parochie, het Chilicomité, Ziekenzorg  

 • in Tongeren in de Wereldwinkel en Gastama (opvang asielzoekers) 

 • ook natuurgids, lid van Natuurpunt, de Tongerse Wandelvrienden, en bezielster van de KAV-dagclubwandelen in Nerem 

 • lid van KAV, KVLV, Markant, GelovigeGezinsGroepen, KVG, Davidsfonds, COC, .   .. 

 • voorzitster van de groep LITP, bestaande uit de vzw LITP (ambulante gezondheids- en welzijnsinitiatieven voor leer-en spraakstoornissen, voor personen met een handicap, voor revalidatiecentra en arbeidszorg) en van vzw CGG/litp (centra geestelijke gezondheidszorg)  

 • bestuurslid van vzw grauwzusters Hasselt-Tongeren, vzw dementiecentrum Limburg, vzw Wit-Gele Kruis imburg, vzw VVI, vzw Keerpunt Hasselt

Politieke engagementen in Tongeren (1994-nu)

 • OCMW-raadslid Tongeren (1994-1995)

 • Gemeenteraadslid Tongeren (1995-2006)

 • lid van gemeenteraadscommissie sociale zaken, cultuur en sport

 • namens CD&V en gemeenteraad bestuurder bij vzw's Erfgoedcel-Tongeren, de Velinx, buitenschoolse kinderopvang, Artuatuca, Toerisme-Tongeren en de bibliotheek

 • vanaf januari 2007 OCMW-raadslid in Tongeren. (2007-...) Er is werk aan de winkel...

Politieke engagementen in het Parlement (1991-2004)

 • gecoöpteerd senator (1991-1994)

 • senator  kiesarrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik (1994-1995)

 • lid Vlaamse Raad kieskring Limburg (1994-1995)

 • Vlaams volksvertegenwoordigster kieskring Limburg (1995-2004 )

 • (onder)voorzitter van de commissie voor welzijn, volksgezond-heid en gelijke kansen (1995-2004)

 • secretaris en lid van de commissie voor cultuur en sport (1995-2003) 

 • lid van de commissie voor economie, landbouw, werkgelegenheid en toerisme (1995-2004) 

  Afscheid van het parlement

    "Na de verkiezingen van 13 juni 2004 zette ik - tevreden om het vele wat ik bereikt heb - een punt achter mijn parlementair werk.   Bijzonder blij was ik met de waarderende woorden naar mij persoonlijk gericht van de parlementsvoorzitter bij onze laatste vergadering. Het beeld van "een goed opparlementslid" werd trouwens bevestigd in de evaluaties van zowel De Morgen als De Standaard. En op de vraag van Yves leterme en Jo Vandeurzen om nog eenmaal mee te doen als steun voor de Europese lijst, heb ik dan ook graag 'ja' gezegd.   Respect betuigen is immers ook dankbaar zijn... Het was mijn dank aan CD&V voor de kansen die ik kreeg om een deel van mijn idealen te verwezenlijken.  De kiezer begreep dit: met meer dan 34.000 stemmen afscheid nemen van de politiek is deugddoend.  Nog één verkiezing wacht me: de gemeenteraadsverkiezingen 2006 in Tongeren.   CD&V moet dan winnen.  In Tongeren is immers veel werk aan de winkel.  Want CD&V is dé partij met de beste garanties voor een goed bestuur, met respect voor àlle mensen. En daaraan wil ik meewerken"

                                            september 2004, Riet Van Cleuvenbergen