Publicaties RD

1.     "De belasting op de meerwaarden op gronden in privé­-vermogen; de nieuwe regeling sinds de wet van 22 december 1977", Tijdschrift voor Notarissen, nr. 7-8, augustus 1978, p. 229.

2.     'Enkele beschouwingen bij de belasting op de bouwgrondmeerwaarden", Fiskofoon, nr. 14 van 1978.

3.     'Welk is, fiscaal gezien, het beste moment om te huwen?", Fiskofoon nr. 14 van 1978.

4.     "De Belasting op bouwgrondmeerwaarden.  Enkele nota's bij de administratieve circulaire", Tijdschrift voor notarissen, 1978 nr. 12, p. 363.

5.     "De administratieve richtlijnen over de bouwgrondmeerwaarden (art. 67,70, c W.I.B.)", Fiskofoon, nr. 16, vierde trimester 1978, p. 126.

6.     'De tijdelijke huurwetgeving 1981", anoniem in Fiskoloog nr. 28 van 1981, nr. 81.01.310.

7.     "Artikel 79 van het Successiewetboek in tijden van hoge interesten", anoniem in Fiskoloog, nr. 39, nr. 81.07.411.

8.     'Het nieuw tarief van successierechten", anoniem in Fiskoloog, nr. 26, 80.12.290.

9.     Boekbespreking van "Het uitvoerend beslag op onroerend goed en de daarbijhorende rangregeling", door C. ENGELS, Fiskofoon nr. 26, p. 75.

10.  "De BTW-notificatie (art. 93ter BTW-Wetboek)", Fiskofoon, 1980, 3e trim., p. 2.

11.  "De tenlasteneming van de kosten van de akte.  Berekening van de provisie', in Notarius, 1982, 5, p. 171.

12.  Identiteit, Staat en Bekwaamheid: Authenticiteit enrechtszekerheid, Verslagboek van de notariële dagen van Leuven 1982, pp. 9 tot 20,1 83 tot 95, en 107 tot 125.

13.  "Het Koninklijk Besluit nr. 15 van 9 maart 1982 en de notariële praktijk', Tijdschift voor Notarissen 1982, p. 275 - 295.

14.  "Het K.B. nr. 15 en de volstorting van de aandelen', Fiskofoon, 1982, p. 158-160.

15.  "De belastingbesparing in het K.B. nr. 15 tot aanmoediging van het risicodragend kapitaal", Fiskofoon 1983, p. 2-5.

16.  "Het K.B. n. 150: Wijzigingen aan het K.B. nr. 15 tot aanmoediging van risicodragend kapitaal", T. Not., 1983, p. 145.

17.  Het Koninklijk Besluit nr. 15: de vrijstelling in de registratie- en successierechten", Notarius, 83/6, 1983, p. 189.

18.  De berekening van de belastingbesparing, brochure uitgegeven door Fiskoloog, Kalmthout, 1984, 23 pp.

19.  Vertaling van het artikel van Max FRANK, "Belastinguitgaven: controversiële en actuele problemen", in Fiskofoon,    1984, februari, nr. 43, pp. 2 tot 11.

20.  "De fiscale notificaties bij verkoop op onroerend beslag", T. Not., 1984, pp. 65 tot 72 [1].

21.  Fiskale wegwijzer (Fiskale wegwijzer voor uw inkomens- en vermogensbeleid), Kluwer 1984, pp. 18-21, 31-61 en 135-142.

22.  "Een overijlde ontvanger van successierechten", Fiskoloog, 1984, nr.  112, p.5.

23.  "Overzicht rechtspraak registratie- en successierechten 1976-1983", Tijdschrift voor Fiskaal recht (Fiskofoon), 1985, nr. 54, pp. 137-150.

24.  "De fiscale implicaties van de wijzigingen in het vennootschapsrecht", Tijdschrift voor Fiskaal recht (Fiskofoon), 1985, nr. 55, pp. 159-166.

25.  "Rapport national pour la Belgique" voor de International Fiscal Association over "La double imposition internationale des successions et donations", Cahiers de droit fiscal international, Vol.  LXXB, pp. 269-291.

26.  "De nieuwe wetgeving over de stock-options (W. 27 december 1984, art. 45", in Balans - Fiskoloog - Informatiedossier, 1985, 22 pp.

27.  "De internationale dubbele belasting van nalatenschappen en schenkingen", Tijdschrift voor Fiscaal recht (Fiskofoon) 1986, 245 -254, vertaling van (25) door Anne De Bruyn.

28.  Boekbespreking van "De aansprakelijkheid van advokaten en gerechtsdeurwaarders", door P. Depuydt, in Tijdschrift voor Fiskaal recht 1986 p. 117.

29.  Boekbespreking van "Bewijsvoering inzake registratierechten", door J. en G. Torfs, in Tijdschrift voor Fiscaal recht, 1986 p. 118.

30.  Hoofdstuk 5, "Successierechten", in "De N.V. in praktijk", Kluwer, 2 + 22 + 26 + 6 pp.

31.  Boekbespreking van "Rechten en plichten van moeder­ en  dochtervennootschappen", Tijdschrift voor Fiscaal recht (Fiskofoon) 1986, 306

32.  "Optimale aangifte van roerende inkomsten", in Tijdschrift voor Fiscaal recht (Fiskofoon) 1987, p. 33-56 ([1])

33.  "Bespreking van en reflecties bij T. Blokland, Winst uit aanmerkelijk belang", Tijdschrift voor Fiscaal recht, 1987, 62-67.

34.  Noot bij Brussel, 28.12.1986 inz.  Serge Lama,  Fiscale Koerier nr. 9, 1987, 198-201 (vertrouwensleer).

35.  "Enkele beschouwingen over trust en de Belgische Belasting", Tijdschrift voor Fiscaal recht, 1987, 77-85.

36.  Boekbespreking van W. De Bondt, De leer der gekwalificeerde benadeling, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1987, 99-102.

37.  Noot bij Brussel, 26.5.1987, i.v.m. Simulatie en Economische Werkelijkheid, Fiscale Koerier nr. 12, 1987, p. 268 (ivm. step transaction).

38.  Updating van A. Tiberghien, Handboek voor Fiscaal recht, 1987, 437-536 (Inkomstenbelasting, Registratie- en Successierechten).

39.  Bespreking van "De Nederlandse Successiebelastingen", van Mr. R.T.G. Verstraaten, in Fkf. - TFR nr. 70, juni 1987 p. 152-3.

40.  Vennootschapsbelasting-tarief (circulaire van 17.12.1987), Fisk.  Koerier 88/28.

41.  noot .i.v.m. bedrijfsleidersverzekering, Fisk. Koerier 88/35.

42.  Gent 22.12.1987, berekening liquidatiebelasting, Fisk. Koerier 88/36.

43.  De aangifte van roerende inkomsten A.F.T. 88.4. p. 95-103.

44.  Vennootschapsbelasting - inbreng handelszaak en roerende goederen - afschrijvingen.  Fiskale Koerier 88/150.

45.  Vennootschapsbelasting - liquidatie - vereniging van alle aandelen - Simulatie : Fisk.  Koerier 88/156.

46.  Vennootschapsbelasting - Fusie - Recuperatie van vorige verliezen - simulatie : Fisk.  Koerier 88/76.

47.  Vennootschapsbelasting - liquidatie - fusie - vastgoedhandelaar.  Fiskale Koerier 88/199.

48.  Bespreking van "De aangifte van nalatenschap" door L. Weyts, in Fkf. - TFR 1988 p. 109 - 111.

49.  Vennootschapsbelasting - liquidaticaanslag - tarief - Fisk. Koerier 88/278 (geen 5 *-tarief).

50.  Bespreking van "Eenvoud en doeltreffendheid - Liber amicorum Mr.,J. Th.  Warnaar. "- T.F.R. (Fiskofoon) nr. 78, juni 1988, 141-144.

51.  Vennootschapsbelasting - bedrijfsuitgaven - borgstelling (verliezen wegens - ); Rechtspraak (Cass.) F. Koerier 88/371-2.

52.  Vennootschapsbelasting - liquidatieaanslag - verderzetting van de exploitatie : P.V. - Fisk.  Koerier 88/371-2.

53.  De eenpersoonsvennootschap (Ed.  H. Braeckmans en E.Wijmeersch) : Maklu, 1988, pp. 347-357 en pp. 399 e.v.).

54.  Vennootschap en Belastingen : Deel II : oprichting of uitbreiding van de vennootschap.

55.  Aflossing kapitaal - toepassing art. 72 ter VennootschapsW. FV 18.7.1988, Fisk.  Koerier 1988 p. 419.

56.  "Het fiscaal belang van de keuze van de vennootschapsvorm"" in West-Vlaanderen werkt - dossier onderneming en vennootschapsvorm 4/1988, 206-9.

57.  "Overzicht van rechtspraak inzake registratie- en successierechten: 1984-87v1, T.F.R. 1989, 47-66.

58.  Boekbespreking van DE KATER & REUVERS: "Fiscale aspecten van goederen- en dienstenverkeer tussen geliëerde ondernemingen", T.F.R. 1989, 197.

59.  Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 1989, updating Registratie- en successierechten (483-587.

60.  Vennootschapsbelasting - Geheime commissielonen - Berekening (cass. 9.2.1989), F. Koer., 89/308.

61.  "Het Europees Economisch Samenwerkingsverband en het Belgisch economisch samenwerkingsverband: fiscale behandeling" - EHSAL/FHS, 89/57 p. 108-138.

62.  "Overzicht van rechtspraak inzake dubbelbelastingverdragen", T.F.R. 1990, 335.

63.  Trusts en Inkomstenbelastingen.  T.F.R. 1990, 97-114.

64.  Boekbespreking: Nederlandse Belastingjurisprudentie op vier internationale gebieden.   T.F.R. 1990, 156-159.

65.  Interview met Wivina Demeester-Demeyer, staatssecretaris voor Financiën, T.F.R. 1990, nr. 100, p. 78-82.

66.  Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht: actualisering 1990, Registratie- en successierechten

67.  "De ondernemingsbelasting of belasting op het bruto-nationaal produkt" in Fiskaliteit 2000, Krachtlijnen voor een nieuw fiskaal evenwicht, uitgave Ministerie van Financiën - Kabinet van de Staatssecretaris, 1991, p. 53-67. Zie 2 artikelen hier gepubliceerd/fiscaliteit 2000.htm

68.  Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 1991, updating Registratie- en successierechten

69.  "Interview met de heer Jos Cooremans, gewezen inspecteur­generaal der directe belastingen", T.F.R. 1992, 60-65.

70.  Boekbespreking "Lamy fiscal", T.F.R. 1992, 362

71.  Boekbespreking "Belastingwetten", T.F.R. 1992, 364

72.  "De grondslag van de belasting" in Het Belgisch internationaal belastingrecht in ontwikkeling, Nieuwe wegen voor het Belgisch internationaal Belastingrecht, pp. 243-283.

73.  Boekbespreking "Waardering van incourante aandelen voor de belastingheffing", T.F.R. 1992, 52

74.  Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 1992, updating Registratie- en successierechten

75.  "Het formalisme in de fiscaliteit", Editoriaal in T.F.R. nr. 119, 1993, 173

76.  "Zin en onzin van de successierechten", in "Fiscaliteit op de vooravond van de XXIE eeuw, Liber Amicorum Maeckelberg, p. 103-118

77.  Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 1993, updating IB-algemeenheden, onroerende en roerende inkomsten, Registratie- en successierechten

78.  "Recht en onzekerheid in de fiscale wetgeving", preadvies voor het XXXVIe Wetenschappelijk congres van de Vlaamse Juristenvereniging te Antwerpen op 23.4.1994, Rechtskundig weekblad 1993-4, 1208-1215.

79.  "Internationale belasting op pensioenen", Fiscaalpraktijkboek internationaal 1993-4, Kluwer, p. 89-110.

80.  "Artiesten en sportbeoefenaars: Rare vogels in de internationale    fiscaliteit".   Fiscaal  praktijkboek    Internationaal 1993-4, Kluwer, p. 113-136.

81.  "Studeren en lesgeven in het buitenland", Fiskaal praktijkboek internationaal 1993-4, Kluwer, p.137-143.

82.  "Verdrag vs.  Grondwet en Arbitragehof vs.  Cassatie - De Hiërarchie der normen", Fiskoloog internationaal, 132 p. 9.

83.  "Aftrek van interesten op participaties of: De fiscus tegen de Vlaamse verankering.  Bespreking van: Hoge Raad, 10 maart 1993", T.F.R. , Rubriek internationale fiscale rechtspraak, 1994,1 308-311.

84.  Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 1994, updating IB-algemeenheden, onroerende en roerende inkomsten, Registratie- en successierechten

85.  "Trusts en gelijkaardige rechtsfiguren: hun mogelijkheiden, gevaren en fiscale gevolgen", in Is er nog leven na de Luxemburgse holding?, Biblo Dossier Fiscaliteit 26
(2 artikelen_hier_gepubliceerd/TRUSTS.htm)

86.  "Administratie bevestigt: groepsverzekering is eigen goed", Fiskoloog 528, 1 (augustus 1995)

87.  Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 1995, onroerende en roerende inkomsten, Registratie- en successierechten

88.  Overzicht van Rechtspraak Dubbelbelastingverdragen, T.F.R. 1996, 11-32.

89.  "Doktersvennootschap fiscaal aanvaard. -De laatste achterhoedegevechten vallen gunstig uit voor de belastingplichtige", Medi-sfeer, Medisch tijdschrift rond diagnose & therapie, nr. 49, mei 1996, p. 47-8.

90.  Interview met de heer J. Decuyper” in Tijdschrift voor Fiscaal recht nr. 151, p. 181-185

91.  In het Kunstenaarszakboekje (Ced Samsom), Editie 1996: “Successierechten”, p. 457-459.

92.  Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 1996, onroerende en roerende inkomsten, Registratie- en successierechten

93.  De hervorming van de Vlaamse successierechten”, Not.fisc. M. 1997,  157-180.

94.  De berekening van de Vlaamse Successierechten, Nieuwsbrief successierechten, Ced Samsom, 1997,  2/4

95.  Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 1997, voorwoord, inleiding, onroerende en roerende inkomsten, Registratie- en successierechten

96.  Wetsvoorstel tot gelijkschakeling van schenkings- en successierechten”, Nieuwsbrief successierechten, Ced Samsom, 1998, 2/10

97.  Voor een vaste inrichting is een gebruiksrecht vereist. De zaak Alphawell voor het Noorse gerechtshof”, T.F.R. -Fiskofoon, 1998, 105. [2]

98.  Bankrekening is bewijs van eigendom”, Nieuwsbrief Successierechten, 1998/8/3.

99.  Schenking van vruchtgebruik”, Nieuwsbrief Successierechten, 1998/9/1.

100.                De euro en de successierechten”, in Fiscaliteit in Europees Perspectief, Uitgave Bank Mees Pierson België, november 1998, p. 27-34.

101.                Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 1998, voorwoord, inleiding, onroerende en roerende inkomsten, Registratie- en successierechten

102.                De Nederlandse Hoge Raad doet uitspraak over discretionary trusts”, Tijdschrift voor Fiscaal recht, 1999, p. 271-279.

103.                + Inge Lips: "Bezit van coupons en bezit van aandelen", Nieuwsbrief Successierechten, Ced Samsom, 1999, p. 7/1.

104.                Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 1999, voorwoord, inleiding, onroerende en roerende inkomsten, Registratie- en successierechten

105.                + Paul Janssens, Tweehonderd jaar Frimairewet: terugblik op een colloquium, Tijdschrift voor Fiscaal recht, 2000, p. 74. De inleidende rede vindt u hier.

106.                Noot bij Luik, 22 september 1999, Tijdschrift voor Fiscaal recht, 2000/7, p. 91, “Optieprijs is geen aftrekbare kost”.

107.                De fiscale woonplaats historisch bekeken”, in Recht zonder Omwegen, Fiscale opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Couturier, ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (Liber Amicorum Couturier), p. 3-20.

108.                De fiscale gevolgen van de wet op de certificatie van effecten”, T.F.R. 2000 p. 267-288.

109.                De actio Pauliana in het Romeinse recht: lezing van de teksten en enkele interpretaties uit de jaren 1600 en later, http://www.larcier.be/tfrnet/html/2archief/archief.html (TFR 2000/174, doctrine gepubliceerd op het net) of hier: 2 artikelen hier gepubliceerd/actio_pauliana.htm

110.                Geen FBB op Nederlandse dividenden”, noot bij Cass. 16 juni 2000 TFR 2000/95, p. 873

111.                Boekbespreking van R. Kaiser, La fiscalité belge des titres à revenus fixes, régime classique versus clearing fiscal X/N”, TFR nr 178, 2000, 937.

112.                Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 2000, voorwoord, inleiding, Registratie- en successierechten

113.                « Het arrest marquis de Lavalette en de certificering in 1818 », T.F.R. 2001 (nr. 197), p. 251.

114.                « Ongevalverzekering moet juridisch of economisch uitgaan van de erflater om belastbaar te zijn », noot bij Brussel 24 januari 2001, T.F.R. 2001 (nr.205) p. 749.

115.                Ook Cassatie verwerpt de stellageconstructies”, noot bij Cass.  3 mei 2001, TFR nr. 208, 2001, p. 896.

116.                Gedekte posities in aandelen fiscaal aangevochten”, noot bij Antwerpen, 3 april 2001, TFR nr. 208, 2001, p. 903. [3]

117.                Artikel 6: inkomsten uit onroerende goederen” in: Het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag, een artikelsgewijze bespreking, Larcier, 2001, pp. 89-108.

118.                Gehuwden en samenwonenden”, in: De hervorming van de personenbelasting: gewikt en gewogen, Wet van 10 augustus 2001 (BS 20 september 2001), speciale uitgave van het Algemeen Fiscaal Tijdschrift, p. 18-31.

119.                Gratis gebouw is belastbaar”, noot bij Cass. 18 mei 2001, T.F.R. nr. 209,2001, 975. [4]

120.                In memoriam Albert Tiberghien”, T.F.R. nr. 211, 2001, 1067.

121.                samen met Inge Lips, Dirk Strobbe, Stijn Vanoppen: Overzicht van belangrijke nieuwe wetgeving, in T.Fin.R 2001-4, 234-245.

122.                The inheritance and gift tax treatment of enterprises in Belgium”, in Transfer of enterprises, The inheritance and gift tax treatment in the Netherlands, Belgium, France, Germany and the United Kingdom, ed. F. Sonneveldt, Kluwer, Deventer, 2002, pp. 61-82.

123.                Een betwiste voorafgaande schatting”, noot bij Brussel, 28 juni 2001, T.F.R. 217 , 2002, p. 283

124.                Geen Spaanse belasting op Nederlandse rent-a-star company, T.F.R. (rubriek internationale rechtspraak) nr. 226, 2002 p.751.

125.                + Br. Peeters (editor) “Fiscaliteit van de liefdadigheid. Belasting, vrijgevigheid en vrijwilligheid” Larcier, 442 pp.; auteur van: “Fiscale implicaties van grensoverschrijdende vrijgevigheid”, pp. 219-232, en van “Inkomstenbelasting op buitenlandse stichtingen”, pp. 387-390.

126.                + R. Ackermans en S. Van Breedam, Fiscaal rechtspraak overzicht Successierechten 1975-2000, Larcier, 110 pp.

127.                + N. Labeeuw, De handgift in België als mogelijk instrument voor successieplanning, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Den Haag, 2002/10, 21-31.

128.                Op de scheidingslijn tussen dividend en interest”, Liber amicorum Luc Hinnekens, Bruyland, 2002, 51-67.

129.                Vergissing bij schatting, geen teruggave van successierecht. Of toch? De doden regeren de levenden!”, noot bij Cass. 13 september 2002, T.F.R. nr. 234, 2003,82.

130.                Update Personenbelasting: Gehuwden en samenwonenden”, in Themis, Fiscaal recht, Die Keure, 2002-2003, p.28-37 (ingekorte versie van nr.107)

131.                Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 2002, voorwoord, algemene inleiding, roerende inkomsten en roerende voorheffing, Registratie- en successierechten

132.                Estate planning and art in Belgium”, in Sonneveldt (Editor) “The Art of Estate Planning, The Estate Planning of Art”, Kluwer, Deventer, 2003, 63-79

133.                + S. Vanoppen en O. Defoort: “Privak en Prifonds fiscaal bekeken”, T.Fin.R 2002-4, p. 365-378

134.                De liquidatieheffing”, in “De langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting” A.F.T. (speciale uitgave) 2003, p. 72-92.

135.                Vergoeding voor verzorging is geen schenking”, Nieuwsbrief Successierechten 2003, nr. 10-11/1

136.                Vergissing bij schatting, geen teruggave van successierecht. Of toch? De doden regeren de levenden!”, T.F.R. 234 , 2003, p.82

137.                Voldoening van een natuurlijke verbintenis is geen schenking” Not. fisc. M. 2004, 18-25

138.                Huwelijksvoordelen en vooroverlijden”, Nieuwsbrief Successierechten 2004, nr. 6/7 -3/8

139.                De uitzonderlijke aanslagtermijn bij rechtsvordering: terugblik op een juridisch monster”, Recueil général du Contentieux Fiscal, Larcier, 2004/3, p. 44 – 50.

140.                Verlaagde schenkingsrechten in Vlaanderen”, Tijdschrift voor financieel recht, 2004-3, 808.

141.                Vermogensplanning met vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid”, Deel 13 in “Familiale vermogensplanning”, XXXste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004, Gandaius-Kluwer, pp. 724-753.

142.                Boekbespreking van Demuynck, M., De Neef, G. en Amand, C, Overdracht van ondernemingen, Larcier, 2004, in T.F.R. 269, 2004, p. 943-4.

143.                Pro memorie aangifte staat gelijk met niet-aangifte – overtreding van de wet loont soms”, noot onder Rb. Hasselt, 2 juni 2004, T.F.R. 272, 2004, p.1084-1086.

144.                Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 2004, voorwoord, roerende inkomsten, roerende voorheffing,

145.                Van Permutatio tot swap”, Liber alumnorum Kulak, Ter hulde van Prof. Dr. G. Macours, 2005, pp. 559-572.

146.                Oostenrijks Hof bevestigt: voor een vaste inrichting is beschikkingsrecht nodig”, T.F.R. nr. 298, 2006, p. 223

147.                De maatschap doorgelicht”, tekst voor de voordracht in de fiscale hogeschool op 3 mei 2006,  13 blz.

148.                + N. Labeeuw: “Schenking voor een Nederlandse notaris: geldig? Waarom niet?”, Nieuwsbrief Successierechten 2006, 8/1.

149.                Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 2006, algemene inleiding, roerende inkomsten, roerende voorheffing, successierechten

150.                Een trust kan niet dagvaarden”, Nieuwsbrief Successierechten, 2007 1/1

151.                Terugvallend of eventueel vruchtgebruik – een toepassing”, Nieuwsbrief Successierechten, 2007 5/1

152.                Opbrengst van de Vlaamse successierechten”, Nieuwsbrief Successierechten, 2007 6-7/12-15

153.                Fiscale blikvangers voor de notaris. Over directe belastingen, registratie- en successierechten”, in Notariële blikvangers, Leuvense notariële geschriften, (Eds. Luc Weyts en Christoph Castelein), Intersentia, pp. 113-128.

154.                Ontwikkelingen in Oostenrijk en Duitsland” (afschaffing successierecht in Oostenrijk), Nieuwsbrief Successierechten 2007, 11/15

155.                De speeltuin en de vlaktaks of de eenvoud van de fiscale wetgeving”, in Liber amicorum Frans Vanistendael, 2007, p. 95-101

156.                Artikel 6: inkomsten uit onroerende goederen” in: Het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag, een artikelsgewijze bespreking, Larcier, 2e volledig herziene editie, 2008, pp. 97-117

157.                Verwerping  berekening per hoofd – of toch gezamenlijk?”, Nieuwsbrief Successierechten, 2008/2/1-9

158.                Interview voor “Legal Focus” van Kluwer

159.                Zwitsers Bundesgericht verklaart degressieve belasting in Obwalden ongrondwettig”, T.F.R. nr. 344, 2008, 633-636.

160.                Italiaans recht van overgang bij overlijden kan geheven worden op buitenlandse vennootschap met Italiaanse deelneming” – Uitspraak van de Corte di Cassazione Italia 11 juni 2007”, T.F.R. nr. 346, p. 750-754

161.                Dertig jaar fiscaliteit”, T.F.R. nr. 351, 2008, p. 999-1006

162.                Over de akte van eerbied, het Europees Hof en Slivovitch”, Liber Amicorum Hans Berquin, p. 145-153

163.                Successieplanning tussen echtgenoten”, volledige tekst van een voordracht gehouden in 2005, gepubliceerd op http://www.advocatennet.be/uploads/advocatennet/pdf/200811vitaya/Successieplanning_tussen_echtgenoten.pdf  

164.                Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 2008, voorwoord, algemene inleiding, roerende inkomsten, roerende voorheffing, successierechten

165.                Op de grens tussen Huwelijksgoederenrecht en erfrecht”, in:

1.      Wetboek vermogensbeheer in de notariële praktijk, mijn.wetboek.be , editie 2009, pp. 3 – 21,

2.     http://www.tiberghien.com/nl/kennisbank/memosenpublicaties/2010/07/19/op-de-grens-tussen-huwelijksgoederenrecht-en-erfrecht/

3.     Fiscaliana en Fiscale kronieken voor de standaard, appendix: ”, Knops Publishing, 2013, p. 1305 ev.

166.                Het duolegaat nader bekeken”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 2009/2, pp. 3-14.

167.                THE SMALLWOOD CASE OF DE WOONPLAATS VAN EEN TRUST’, op http://www.tiberghien.com/media/The%20Smallwood%20case%20of%20de%20woonplaats%20van%20een%20trust.pdf

168.                Death as a taxable event and its international ramifications”, Belgian report for the International Fiscal Association, 2010 Rome Congres, Cahiers de droit fiscal international, Volume 95b, 143-166

169.                De aangifte van nieuw passief en de prejudiciële vraag aan het Hof voor de Rechten van de Mens”, www.tiberghien.com  

170.                IFA 2010 – Onderwerp II – De dood als belastbaar feit en zijn internationale gevolgen – Belgisch verslag” (vertaling L. Van Heeswijck): T.F.R. 2010 nr. 385, p. 635-652.

171.                + Anouck Biesmans: “Toepassing van het arrest Eckelkamp: recht op teruggave van de rechten”, Nieuwsbrief Successierechten, 2010/8, p. 1 tot 8.

172.                + Bénédicte Van der Heyde: “Tarief successierechten bij plaatsvervulling”: www.tiberghien.com - 8 juni 2010

173.                + Elisabeth Denolf, “Bewijs van een hand- of bankgift : Hof van Cassatie 22 april 2010”, www.tiberghien.com - 19/10/2010

174.                + Anouck Biesmans, “Het langverwachte Cassatiearrest ivm de sterfhuisclausule!, www.tiberghien.com – 23/12/2010

175.                Handboek Tiberghien uitgave 2009-10, voorwoord, registratierechten

176.                + Murielle Gijbels, “Vrijstelling van successierechten van familiale ondernemingen en vennootschappen”, www.tiberghien.com/ - 12/04/2011

177.                + Anouck Biesmans: “Vrijstelling voor de vordering op een familiale holding”, Nieuwsbrief Successierechten, 2011/3 p. 1 tot 3

178.                + Anouck Biesmans: “Verlaagde tarieven voor legaten aan charitatieve instellingen: Waalse regeling in strijd met de Europese vrijheden”: Nieuwsbrief Successierechten, 2011/6, p. 1 tot 3

179.                Tiberghien, Handboek voor fiscaal recht uitgave 2011-12, voorwoord, algemene inleiding, registratierechten

180.                + Anouck Biesmans: “Sterfhuisclausule: toch successierechten verschuldigd?” Fiscoloog nr. 1261, p. 6-8

181.                + Anouck Biesmans: “Waardering effecten: belangrijke aanpassing in Vlaams Gewest”, Fiscoloog nr. 1262, 5-6

182.                De prejudiciële vraag voor het Europese hof voor de Rechten van de mens – deel II”, website tiberghien, 25/12/2011

183.                + Anouck Biesmans: “The times, they are a-changing”, Guide to the world’s leading trusts and estate practitioners, 2011, p. 1-4.

184.                + Anouck Biesmans: “Vlaamse regeling Familiale vennootschappen: Drie of zeven jaar verdachte periode?” website tiberghien, 09/01/2012

185.                Toepassing van artikel 11 W. Succ. – iudex non calculat”, Nieuwsbrief successierechten, 2012/5/6 tot 8

186.                Na de afspraak”, in Confronting the frontiers of family and succession law, Liber amicorum Walter Pintens, Intersentia, 2012, p. 437-442

187.                + Anouck Biesmans, “Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen”, Tijdschrift voor notarissen 2012, 328-347.

188.                + Anouck Biesmans, “Ruling over uitkering uit een NA SPF: geen successierechten”, Nieuwsbrief Successierechten 2013/1 p. 4.

189.                Inleiding tot de Successierechten, Knops Publishing, 2013, xi + 997 blz.

190.                + Anouck Biesmans, “Duits gunstregime inzake successierechten voor vennootschappen: niet voor vennootschappen in derde landen”, Nieuwsbrief Successierechten 2013/4/7

191.                Drie uitspraken over de terugbetaling van successierechten”, Nieuwsbrief Successierechten, 2013/9 p. 1 tot 7

192.                (met medewerking van Inge Lips voor de jaren 2001 en 2002): Fiscaliana en fiscale kronieken voor de Standaard, Knops Publishing, 2013, 1272 blz.

193.                Het recht van terugkeer of de anomale erfopvolging, Knops Publishing, 2014, xxiv + 659 blz.

194.                Nederlandse ondernemingsvrijstelling beoordeeld door de Hoge Raad”, T.F.R nr. 461, 2014, 425-431

195.                Een verkeerd gelopen duolegaat”, Nieuwsbrief Successierechten,  2014/5, p. 5-8.

196.                Ook Duits Grondwettelijk Hof verklaart degressieve belasting onwettig”, T.F.R. nr. 463-464, 2014, 550-552

197.                Nog altijd geen teruggave van successierechten voor nieuw passief”, T.F.R. nr. 465, 2014, 610-611

198.                Als de begunstigde van een levensverzekering overlijdt”, Nieuwsbrief Successierechten, 2014/9/4-8

199.                Welke burgerrechtelijke gevolgen heeft de aangifte van nalatenschap?” Patrimonium 2014, Die Keure, 247-262

200.                + Katrien Van Boxstael en Alain Van Geel, Vlaamse Erfbelasting, Oefeningen, Knops Publishing, 176 pp.

201.                Wetboek Successierechten ingevoegd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit”, Lexfin (thans Taxwin), 6 februari 2015 en Accountancy & fiscaliteit, 18 februari 2015

202.                De stille wijzigingen aan het successierecht , Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht,  4 maart 2015

203.                De Vlaamse interpretatie van de antimisbruikbepaling, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 4 maart 2015

204.                De erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit – Bedingen voor zichzelf in de codex”, Nieuwsbrief Successierechten, 2015/4/16-18

205.                Vlaams Successierecht voor familiale ondernemingen: zeven wijzigingen”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 28 mei 2015

206.                Sterfhuisclausule wordt belastbaar met erfbelasting”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 2 juni 2015

207.                Adoptie en erfbelasting na de Codex”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 8 juni 2015

208.                De lokalisatie van het recht van overgang en de Codex”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 9 juni 2015

209.                Bepaalbare duolegaten: stand 2 – 1”, Nieuwsbrief Successierechten, 2015/6/7.

210.                De circulaire over de wettelijke terugkeer in Vlaanderen”, Nieuwsbrief notariaat, 2015/12, 1-5

211.                Verhelderende administratieve standpunten inzake erfbelasting”, Lexfin (thans Taxwin), 14 juli 2015

212.                Verhelderende administratieve standpunten inzake procedure erfbelasting”, 22 juli 2015

213.                De fiscus betaalt de kosten bij vernietiging van een voorafgaande schatting”, noot onder Gent 2 december 2014, T.F.R. nr. 487, 2015, 746-748

214.                Inleiding tot de Vlaamse erfbelasting, Knops Publishing, 2015, xxvii + 1117 pp.

215.                Kinderen van gewoon geadopteerden en erfbelasting - wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 4 november 2015

216.                Einde van de sterfhuisclausule”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 4 november 2015

217.                Aanhorigheden bij de gezinswoning en erfbelasting – wijziging aan de Codex”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 6 november 2015

218.                Forfaitaire schulden bij erfbelasting: tekst herschreven”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 12 november 2015;

219.                Aanrekening van de schulden in de erfbelasting”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 13 november 2015

220.                Bepaalbaar duolegaat – De Vlaamse belastingdienst neemt standpunt’, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 14 november 2015

221.                Diverse kleine wijzigingen in de erfbelasting”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 14 november 2015

222.                Tegenbewijs voor aankopen vruchtgebruik - blote eigendom: administratief standpunt”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 19 november 2015

223.                Onroerend goed verkocht met uitgestelde eigendomsoverdracht – gevolgen voor de erfbelasting”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 19 november 2015

224.                Begrip rijksinwoner inzake erfbelasting – administratief standpunt”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 24 november 2015

225.                Vlaamse rulings worden mogelijk”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 1 december 2015

226.                Voor een familiale vennootschap is een bvba geen familie”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 6 januari 2016

227.                De verzekeringsgift wordt betwist”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 11 januari 2016

228.                De miserietaks wordt aangepast”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 12 januari 2016

229.                Begrip Rijksinwoner – administratief vermoeden”, Nieuwsbrief Successierechten, 2016/1/10-11

230.                Vlaamse omzendbrief: preciseringen voor familiale ondernemingen”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 2 februari 2016

231.                Belangrijke Vlaamse omzendbrief over de familiale ondernemingen”, Accountancy & Fiscaliteit, 2015, 4 februari 2016

232.                Vlaamse omzendbrief: preciseringen voor de familiale vennootschappen”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 4 februari 2016

233.                Vlaamse omzendbrief: preciseringen voor familiale holdings”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 9 februari 2016

234.                + Anouck Biesmans, Bianca de Kroon, Frans Sonneveldt: “Chapter 5: Gift and Inheritance Tax with Regard to Charities”, in (F. Vanistandael, Editor), Taxation of Charities, 2012 EAPTL Congress, Rotterdam 31-May – 2 June 2012, IBFD Volums 11, EATPL International Tax Series,  p. 87- 106

235.                Conventionele terugkeer – administratief standpunt”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 4 maart 2016

236.                Schenking voor Nederlandse notaris betwist”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 3 mei 2016

237.                Gesplitste inschrijvingen – Vlabel volhardt”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 9 mei 2016; Accountancy en Bedrijfskunde, 9 juni 2016

238.                Niets verborgen gehouden, dan geen simulatie”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 10 juni 2016

239.                ““It’s Brexit!”: dertien gevolgen voor de Vlaamse registratie- en erfbelasting”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 24 juni 2016

240.                Inbreng in de gemeenschap en schenking, kan het nog?”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 26 juli 2016

241.                Passief t.g.v. fiscale regularisatie – aanvaardbaarheid”, Nieuwsbrief Successierechten, 2016/7, p. 4-6

242.                Schuld uit keuzebeding onder last bij het tweede overlijden”, Nieuwsbrief Successierechten, 2016/8, 1-5

243.                Verrekenbeding opnieuw aanvaard door hof van beroep Antwerpen”, Nieuwsbrief Successierechten, 2016/8, 5-7

244.                + Jozef Decuyper, “Nieuw feit vermindert de belasting: wat met de belastingverhoging?”, Nieuwsbrief Successierechten, 2016/8, 8-10

245.                Aandelenopties: nieuwe Vlaamse aangiftemethode”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwbericht, 17 oktober 2016.

246.                Voorbehoud van vruchtgebruik bij schenking niet (meer) belast met erfbelasting”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 10 januari 2017

247.                Nieuwe regeling bij decreet voor de verzekeringsgift”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 16 januari 2017

248.                Levensverzekering: enkel wat je krijgt is belastbaar met erfbelasting”, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 18 januari 2017

249.                Vlabel weigert vrijstelling voor buitenlandse bossen”, Nieuwsbrief Successierechten, 2017/1, 7-11.

250.                Schenking onder last: een redelijk standpunt van Vlabel, Lexfin (thans Taxwin) nieuwsbericht, 31 januari 2017

251.                 “Schenking onder last: een redelijk standpunt van Vlabel”, Accountancy & Fiscaliteit, 8 maart 2017 [5].

252.                Vlaanderen aanvaardt verschillende methodes voor de waardering van vruchtgebruik”, Lexfin (thans Taxwin), 14 maart 2017.

253.                Nieuw standpunt van Vlabel over de burgerlijke maatschap”, Lexfin (thans Taxwin), 2 mei 2017

254.                Schenking van een maatschap onder last van een rente krijgt geen ruling van de Vlaamse belastingdienst”, Nieuwsbrief Successierechten, 2017/5, 10-12.

255.                + Katrien Van Boxstael: “Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie: de gevolgen op vlak van registratie- en successierechten in België”, Vermogensplanning in de praktijk, 2017/1, 15-21.

256.                Levensverzekering met twee verzekeringnemers. Toestand voor overlijdens vanaf 01/01/2017”, Lexfin (thans Taxwin), 6 juni 2017

257.                Schenking van een familiale onderneming met fideicommis de residuo”, Lexfin (thans Taxwin), 21 juni 2017

258.                Verlaagde tarieven bij Erfgoedschenking en -verkoop”, Lexfin (thans Taxwin),  4 juli 2017

259.                Schuld uit Nederlandse ouderlijke boedelverdeling niet aftrekbaar maar wel verrekening (standpunt Vlabel)”, Nieuwsbrief Successierechten, 2017/6, p. 6-12

260.                De inkorting van een huwelijksvoordeel valt niet in de nalatenschap” Nieuwsbrief Successierechten, 2017/7, 5-7.

261.                Voorontwerp van Vlaams decreet over het verrekenbeding en andere zaken”, Lexfin (thans Taxwin), 5 september 2017

262.                Verzaken aan een restschenking”, Lexfin (thans Taxwin), 11 september 2017

263.                Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale gevolgen”, Lexfin (thans Taxwin), 12 oktober 2017

264.                Europa veroordeelt Griekenland i.v.m. verlaagd tarief voor vzw’s”, Nieuswbrief successierechten, 2017/10, p. 1 – 8.

265.                Een schenking onder last blijft een schenking”, Lexfin (thans Taxwin), 7 december 2017.

266.                Inleiding tot de Vlaamse Registratiebelasting”, Knopspublishing, 2017, xxxiv + 1222 blz.

267.                Verrekenbedingen fiscaal afgeschaft”, Lexfin (thans Taxwin), 9 februari 2018

268.                Is er nog erfbelasting verschuldigd na een herroepelijke schenking?”, Jubel, 26 februari 2018.

269.                Het nieuwe erfrecht Anno 2018, Burgerrechtelijk en fiscaal, KnopsPublishing, 2018, xviii +  243 pp.

270.                Het nieuwe erfrecht: actie vereist?”, Lexfin (thans Taxwin), 1 maart 2018

271.                Opname in het passief van een verrekenbeding”, Nieuwsbrief successierechten, 2018/2, 1-5

272.                Standpunten van de Vlaamse belastingdienst, gepubliceerd in 2018, Lexfin (thans Taxwin), 21 maart 2018

273.                Tussenkomst in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, zitting over de impact van de federale hervorming van het erfrecht op het Vlaams beleid, Verslag van de hoorzittingen, Doc. 1520 (2017-2018) nr. 1, pp. 34-40.

274.                Hoe lang kan de Vlaamse belastingdienst terugkomen op een schatting in de aangifte?”, Taxwin, 14 juni 2018

275.                Over gehuwden, ongehuwden en wederzijdse toebedelingen”, Opinie in Vermogensplanning in de praktijk, 2018/1, p. 41-43

276.                De bierroute en de kaasroute”, Taxwin 23 juli 2018

277.                « Heel wat nieuwe bepalingen treden in werking!”, Taxwin 5 september 2018

278.                Modernisering van de erfbelasting (1): voortgezet vruchtgebruik wordt belast” op Taxwin, en in Accountancy en Fiscaliteit, 2018, nr. 31 van 13 september 2018.

279.                Modernisering van de erfbelasting (2): terugvallend vruchtgebruik wordt niet langer belast met erfbelasting”, op Taxwin, en in Accountancy en Fiscaliteit, 2018, nr. 32 van  20 september 2018.

280.                Modernisering van de erfbelasting (3): belasting van onoverdraagbare aandelen”, op Taxwin, en in Accountancy en Fiscaliteit, 2018, nr. 33 van 27 september 2018.

281.                Modernisering van de erfbelasting (4): nieuwe tarieven”, op Taxwin en in Accountancy en Fiscaliteit 2018, nr. 34 d.d. 04.10.2018

282.                Modernisering van de erfbelasting (5): vrijstellingen voor weeskinderen”, op Taxwin en in Accountancy & Fiscaliteit, nr. 35 van 11 oktober 2018

283.                Modernisering van de erfbelasting (6): vrijstelling van 50.000 EUR op roerend goed”, op Taxwin 13 september 2018 en Accountancy & Fiscaliteit, nr. 37 van 25 oktober 2018.

284.                + Murielle Gijbels, “Nieuw standpunt van de Vlaamse belastingdienst over het nieuwe huwelijksvermogensrecht”, op https://www.tiberghien.com/

285.                Modernisering van de erf- en schenkbelasting aangepast aan het nieuwe erfrecht. Deel 3. Lagere tarieven in de Vlaamse erfbelasting”, Nieuwsbrief Successierechten, 2018, 8/14-8/19.

286.                Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale consequenties”, A.F.T. 2018/10, 5-33

287.                Zijn nieuwe schulden na het overlijden nog aftrekbaar?” Nieuwsbrief Successierechten, 2018/11, 1-3

288.                + Murielle Gijbels, “Over “A-A-B” en “AB-AB-C”-verzekeringen: het nieuwe huwelijksvermogensrecht en successierecht, elk zijn eigen logica?, op www.tiberghien.com

289.                Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (1): welke belasting bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik?”, Taxwin en Accountanty & Fiscaliteit, nr. 2019/02 - 15 januari 2019

290.                + A. Gheysens, “1 of 2 aangiften van nalatenschap?”, https://jubel.be/1-of-2-aangiften-van-nalatenschap/  23 januari 2019;

291.                Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (2): van aandelen naar stemrecht bij familiale vennootschappen”, Taxwin 18 januari 2019 en Accountancy & Fiscaliteit, nummer 2019/06 - 14/02/2019.

292.                Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (3): kapitaalbehoud bij familiale vennootschappen”, Taxwin 23 januari 2019, Accountancy & Fiscaliteit, nummer 2019/07 - 21/02/2019.

293.                Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (4): Inbreng om niet = schenking”, Taxwin  28 januari 2019, Accountancy & Fiscaliteit, nummer 2019/08 – 28/02/2019

294.                Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting, 2e editie, KnopsPublishing, 2019, xlii+1153 blz.

295.                Vlaamse regeling van de verzekeringsgift grondwettig verklaard”, Taxwin 5 maart 2019 en Accountancy & Fiscaliteit, Nummer 10 - 14/03/2019 en Jubel 21 juni 2019.

296.                Toekenning van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst”, Taxwin, 8 april 2019.

297.                Het wettelijk recht van terugkeer”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 2019.03, 5-29;

298.                + Romina Abiuso en Julie De Preter, “Vrijstelling van schenkbelasting bij erfenissprong: Schrapping ‘categorie van goederen’ bij decreet van 21 december 2018: concrete impact en overzicht stand van zaken.”, https://www.tiberghien.com/;

299.                + Romina Abiuso, Julie De Preter, Eléonore Maertens de Noordhout, Maryll Callari: “Exonération des droits de donation via le saut de génération : Abrogation des termes « catégorie de biens » par le décret du 21 décembre 2018: Impact concret et état des lieux », https://www.tiberghien.com/

300.                « Is het abattement voor gehandicapte personen wel een voetvrijstelling?”, Nieuwsbrief Successierechten 2019/4/5-7

301.                Een maatschap die investeert in levensverzekeringen”, Taxwin 24 juni 2019 en https://www.tiberghien.com

302.                Inbreng in een ‘TIGV’ en erfbelasting”, Taxwin 20 augustus 2019, Accountancy en Fiscaliteit, 2019/30, 12 september 2019.

303.                “Verkoop van economische eigendom”, Taxwin 4 oktober 2019

304.                 “Het einde van de duolegaten”, Taxwin 13 november 2019

305.                 “Onmiddellijke aangifte na ontdekking? Dan toch geen boete!, Taxwin 17 december 2019

306.                 “Geen schorsing van verjaring voor minderjarigen”, Nieuwsbrief successierechten, 2019/8, p. 7-9.

307.                 “30 jaar registratie- en erfbelasting”, Fiscaal Praktijkboek 2019-2020 – Indirecte belastingen, p. 31-39.

308.                 “Hof van Gent actualiseert vruchtgebruik tegen 4%”, Nieuwsbrief successierechten, 2020/1, 6-8

309.                 “Albert Tiberghien (1915-2001), Handboek voor Fiscaal Recht – 1955” in Georges Martyn, Louis Berkvens en Paul Brood, Juristen die schreven en bleven Nederlandstalige rechtsgeleerde klassiekers, Pro Memorie, p. 252-256.

310.                 “Enkele korte testamenten (1)”, Taxwin, 21 april 2020

311.                 “Enkele korte testamenten (2),” Taxwin, 29 april 2020

312.                 “Bestaat die schuld nog wel bij het overlijden”? Nieuwsbrief Successierechten, 2020/5/1-6.

313.                 “Terugval van vruchtgebruik is vermeerdering van actief volgens cassatie”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020/12, nr. 584 - 15 juni 2020

314.                 “30 jaar registratie- en erfbelasting”, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 2019-2020, p. 31-40.

315.                 “Erfgenamen blijven aansprakelijk voor verdwenen goederen”, Nieuwsbrief Successierechten, 2020/7, 1-5

316.                 + Alain Van Geel en Laura Goossens,”Exit duolegaat en andere wijzigingen inzake Vlaamse schenk- en erfbelasting: welke lessen hieruit trekken?” Nieuwsbrief notariaat, 2020/13, 4-6


[1] Geciteerd door Antwerpen 3 april 1995, FJF 95/171

[2] Geciteerd in Antwerpen, 13 mei 2005, FJF 2008/276

[3] Geciteerd door Rb Bergen, 11 september 2002, FJF 2004/224

[4] Geciteerd door Rb. Gent, 14 november 2002, FJF 2003/133

[5] Idem als nr. 250 maar aangevuld voor onroerend goed-schenkingen.[1] Geciteerd door het Openbaar Ministerie bij Cassatie: Arr. Cass. 2006,  2358.