RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING - AALST

De Raad Internationale Samenwerking (RIS) is een stedelijke adviesraad van de stad Aalst die tot doel heeft de burgers actief te betrekken bij initiatieven rond Europese en Internationale samenwerking.
De RIS groepeert verenigingen, die in Aalst werkzaam zijn op het vlak van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. De RIS staat ook open voor individuele burgers vanuit hun betrokkenheid bij mondiale thema’s.
De RIS staat voor de opbouw van een mensvriendelijke wereld waarin het welzijn van iedere mens centraal staat. Solidariteit en verbondenheid met mensen in de wereld zijn en blijven kernwaarden.

VISIE
In een steeds veranderende samenleving waar grenzen vervagen en invloeden van de globalisering ook onze stadsgrenzen raken, wil de RIS een platform zijn waar verschillende visies en idealen van de Aalsterse samenleving samengebracht worden.
In deze context wil de RIS de bevoorrechte gesprekspartner zijn van de stad Aalst in zaken van Europese en Internationale samenwerking
De RIS wil meewerken aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
De RIS wil meer inzichten verwerven in actuele mondiale thema’s en aan kennisdeling doen, zowel naar zijn leden toe als naar het beleid en inwoners van Aalst.

OPDRACHTEN
Vanuit bovenstaande missie en visie heeft de RIS een aantal concrete opdrachten:
1. De RIS is het officiële adviesorgaan van de stad Aalst inzake internationale samenwerking. Dit gebeurt op vraag van de stad Aalst of op eigen initiatief;
2. De RIS bevordert activiteiten en initiatieven die leiden tot sensibilisatie, educatie en draagvlakverbreding inzake internationale samenwerking bij de Aalsterse bevolking, organisaties of de stad Aalst;
3. De RIS bevordert via haar leden en via andere organisaties activiteiten en initiatieven die de levenskwaliteit van mensen trachten te verbeteren, zowel lokaal als mondiaal.
4. De RIS wil overleg en coördinatie tot stand brengen tussen organisaties, projecten en personen, en moedigt samenwerkingsverbanden aan, ook met andere stedelijke adviesraden.
5. Om dit te kunnen waarmaken zal de RIS zich voortdurend verder moeten vormen en bekwamen.

Waar naar toe in de volgende weken? Gezellig tafelen of een avond boordevol informatie of.... Ontdek het aanbod van de RIS.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen schreef de RIS een memorandum. (pdf)


Stad Aalst steunt projecten in de Wereld en geeft subsidies voor mondiale initiatieven in Aalst. >>> meer info.