Praktische informatie betreffende het lidmaatschap :

- Jaarlijks lidgeld vanaf 1/1/2016 : 5€ per persoon
- Gepensioneerden of vervroegd vertrekkers, tewerk gesteld geweest zijnde in ASLK, KN, Fortis, G-bank of BNP Paribas Fortis, alsmede hun partner zijn welkom en kunnen dus lid worden mits betaling van het jaarlijks lidgeld.
- Betaling jaarlijks lidgeld via een SEPA Europese Domiciliering.
- Wie lidgeld betaald heeft mag aan speciale lid-voorwaarden deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging : ASV Vlaams-Brabant !
- Lid worden is eenvoudig :
Klik op dit onderstaand formulier, druk het af, vul het volledig in en mail of stuur het per brief naar het adres in de hoofding van het formulier.:

SEPA domiciliatie invulformulier

PRIVACY VERKLARING:

Privacyverklaring website