Vraag naar leiderschap ?

Management is weten wàt er moet gedaan worden en hoe, regels en doelen vooropstellen, mensen effectief aan het werk zetten, controleren van werkprocessen, het rationeel oplossen van problemen op het werk, ...

Leiderschap houdt véél meer in: ook weten en duidelijk maken wààrom je wat onderneemt, voeling houden met je doelpubliek en medewerkers, een visie met waarden uitdragen die echt gedeeld wordt, betrokkenheid creëren, gevoeligheden, weerstanden, conflicten weten te hanteren, ... communicatie, verandering, verbetering, pionierswerk aandurven.

Via deze site tracht ik duidelijk te maken
hoe management aan leiderschap gekoppeld kan worden,
meer bepaald
in de social-profit.

Laten we ’t daarbij niet langer hebben over de ‚non-profit’. Het gaat immers in de eerste plaats niet om centen.
Het gaat er vooral
om sociale winst te creëren en op dat vlak ook renderend te zijn. Vandaar dat ‚social-profit’ exact weergeeft waar het o.m. in cultuur, gezondheidszorg, onderwijs, welzijn, meest wezenlijk om gaat.