de stichters:
We doen het ongaarne, ons voorstellen. Maar de reeds geboekte successen nopen ons uit de anonimiteit te treden, de gissingen omtrent onze identiteit beginnen immers kant noch wal te raken.

In 'het milieu' kent men ons als de heren Stadtdorf Waller, wat men gemakkelijkheidshalve afkort tot S&W. Ook de medewerkers van ons collectief staan wij toe ons met deze afkorting aan te spreken, wat het voordeel biedt dat wij dan ook gezamenlijk reageren en onmiddellijk over een gesteld probleem beginnen te redetwisten. Wat voor omstaanders verwarrend en zeker vermoeiend kan zijn. Men besluit dan soms verkeerdelijk dat er met ons niet te werken valt. Maar men dwaalt: gelieve te klikken op de tabbladen 'onze core business' en 'portfolio' en overtuig niet ons maar uzelf...