Musée Cluny

Het Hôtel- de-Cluny vertegenwoordigt een verder stadium in de ontwikkeling van de gotische bouwkunst. Veel elementen zijn nog gotisch: de hoektoren met wenteltrap, de westelijke gevel met zijn spitsboogarcaden, de poortomlijstingen van de oostgevel en de gekanteelde afsluitmuur naar de straatzijde. De kapel is een schitterend voorbeeld van vlamgotiek. Ze is afgedekt met een netgewelf waarvan de ribben uit een centrale pijler uitstijgen.

Uit de horizontale geleding van de voorgevel, de regelmatige schikking van de vensters, en de zware kroonlijst met dakbalustrade spreekt al de geest van de renaissance. Ook het grondplan is regelmatig U-vormig geworden, zodat het hôtel-de-Cluny een van de eerste voorbeelden is van een typisch Frans Hôtel-entre-cour-et-Jardin.

Het hôtel werd tussen 1485-1510 gebouwd in opdracht van Jacques d'Amboise in en naast de ruïnes van de Romeinse thermen. Boven de gewelven van het frigidarium liet de abt een hangende tuin aanleggen. Zo ontsnapte een mooie 1800 jaar oude ruimte aan de vernietiging. Het frigidarium is afgedekt met een Romeins kloostergewelf. De zaal meet 21m op 11m en is 14m hoog.

Courtyard Hôtel de Cluny

Het Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny (1884) bezit, naast voorwerpen uit het dagelijks leven in de middeleeuwen, een belangrijke collectie tapisserieën.  De oorspronkelijke "Dame met de Eenhoorn" bestaat uit een serie van zes wandtapijten en deze worden beschouwd als een van de prachtigste kunstschatten van de wereld. De serie tapijten stellen de zes zintuigen voor en hebben de volgende namen: Le Goût (Proeven), L'Odorat (Ruiken), L'Ouïe (Horen), Le Toucher (Voelen), La Vue (Zien), A Mon Seul Désir (Mijn enige verlangen). Ze zijn hoogstwaarschijnlijk geweven rond 1500 in een van de ateliers van de Loire streek in Frankrijk, in de middeleeuwse stijl van Mille Fleurs, "duizend bloemen". Sinds 1882 hangen deze wandtapijten in een grote ronde zaal in Musée de Cluny in Parijs. De tapijten werden in 1841 ontdekt tijdens de verkoop van Kasteel Boussac.Ondanks de roem en bekendheid van deze serie tapijten zijn er nog vele vraagtekens omtrent de exacte datum van oorsprong, de herkomst en de betekenis van de afbeeldingen.

Het omvat tevens de ruïnes van Gallo-Romeinse thermen (eind 2de eeuw) en altaren, destijds door Parijse zeevaarders opgericht ter ere van Jupiter. Daarnaast bezit het ook een belangrijke collectie goud en zilverwerk uit de middeleeuwen