Rodenbachfonds Hoeilaart

 

Home

Info

Kalender

Fotowedstrijd

Vorige activiteiten

Links

Missie

Missie Rodenbachfonds Hoeilaart

Vertrekkend vanuit een Vlaams-nationale visie wil Rodenbachfonds Hoeilaart ('t Genootschap) een sociocultureel verlengstuk zijn van deze politieke overtuiging, zonder zich echter op enige wijze partijpolitiek te binden. In deze optiek lag het voor de hand dat het Hoeilaartse Genootschap aansloot bij de Federatie van Vlaamse Kringen - Rodenbachfonds.

Missie van het Rodenbachfonds (2016-2019)

Het Rodenbachfonds is een Vlaams, sociaal en pluralistisch cultuurfonds gegroeid uit de Vlaamse Beweging.
Het Rodenbachfonds streeft vanuit een emancipatorische visie naar een open beleving en versterking van de Vlaamse identiteit. Het wil voor iedereen kansen scheppen om samen cultuur te beleven én te creëren, en zo de betrokkenheid, samenhorigheid en solidariteit aanwakkeren binnen de steeds veranderende samenleving.
Het Rodenbachfonds vertrekt vanuit de Nederlandse taal, de Vlaamse cultuur en de lokale gemeenschap om haar aanbod uit te werken. Participatieverhoging, samenwerking tussen generaties en culturele uitwisseling zijn belangrijke uitgangspunten.
Kortom, het Rodenbachfonds wil de rol van buurt, wijk of dorp als belangrijkste ontmoetingsplaats van mensen versterken door oog te hebben voor wat lokaal rond taal en cultuur gebeurt. Het wil een Vlaams cultuurfonds zijn dat evenveel oog heeft voor de discriminatie van Vlamingen in Brussel als voor de vrijheidsdrang en zelfstandigheid van andere volkeren