dddd

Waarnemingen kan je digitaal doorsturen naar de verantwoordelijke voor de insectenorde. Binnenkort vind je hier de aangepaste waarnemingslijsten of -bestanden.

Wij zouden graag hebben dat je de waarnemingen ook post op www.waarnemingen.be. Je komt rechtstreeks op het regioscherm van de IWG als je klikt op onderstaande figuur.

Waar nodig sturen we de waarnemingen door naar de nationale projecten die op dit moment lopen.
We proberen zo een goed beeld te verkrijgen van de verspreiding van enkele insectengroepen binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Voor de volgende groepen ondersteunen wij ook enkele nationale of lokale projecten:

Onze zweefvliegenwaarnemingen sturen we door naar het Instituut voor Natuurbehoud, meer bepaald naar D. Maes.

Pieter Vantieghem is de IWG- verantwoordelijke voor deze groep.

Libellenwaarnemingen gaan naar de Belgische Libellenwerkgroep Gomphus.

Voorlopig is Free Claerbout de verantwoordelijke voor deze groep.

Lieveheersbeestjeswaarnemingen worden doorgegeven aan Coccinula, een samenwerking tussen JNM en het Instituut voor Natuurbehoud. Bedoeling is dat hiervan binnen enkele jaren een nationale atlas wordt gepubliceerd.

Free Claerbout is de IWG-verantwoordelijke voor deze groep.

lees meer over lieveheers-
beestjes in onze regio

Voor dagvlinders blijven we gewoon onze waarnemingen doorsturen naar de ZWVVK! Onze regio is op dit moment al goed onderzocht. We proberen nog enkele gaatjes op de verspreidingskaart weg te werken.

Johan Hugelier houdt voor de IWG de dagvlinders in de mot.

lees meer over dagvlinders
in onze regio

Voor de groep van de wantsen is nog bijna geen onderzoek gebeurd in onze regio. Natuurpunt bracht onlangs een tabel uit voor randwantsen. Zij verzamelen ook waarnemingen.

Roeland Libeer is de IWG-verantwoordelijke voor deze groep.

Lees meer over de wantsen
in onze regio

Verder bestudeert de Insectenwerkgroep ook de volgende insectengroepen:

Roeland Libeer is de IWG-chef voor de boktorren. Vorig jaar werd duidelijk dat er nog heel wat nieuws te ontdekken valt voor deze uiterst interessante groep.

Lees meer over de boktorren
in onze regio

Een bijzonder populaire groep zijn de nachtvlinders. Pieter Vantieghem neemt de taak op zich om deze groep te coördineren.
Een iets minder goed bestudeerde insectengroep in onze regio is die van de sprinkhanen en krekels. IWG-verantwoordelijke voor deze soort wordt Jan Vanaverbeke.

 

 

 

 

 

 
Start | De werkgroep | Waarnemingen | Activiteiten | Links | Nieuws | Contact

Copyright Insectenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen