Genealogische gegevens Clauw Roger.

1. Mijn hobby’s.

Uiteraard stel ik een genealogisch overzicht op aangaande de familienaam “Clauw”. Maar ik verzamel ook alles wat geschiedenis betreft van de gemeenten Klerken en Houthulst in de provincie West-vlaanderen (waar de meeste “Clauw’s vandaan komen) en de gemeente Balegem in Oost-Vlaanderen (mijn geboortedorp en de gemeente waar de familie van mijn moeder haar oorsprong vindt). Maar ook van andere gemeenten en parochies in de nabijheid van Klerken, Houthulst en Balegem probeer ik zo veel mogelijke dokumentatie te verzamelen.

Reeds gedurende enkele jaren zet ik mij in om de doop-huwelijks-en overlijdensregisters van zowel de Sint-Laurentiuskerk (Klerken) als de Sint-Jan-Baptistekerk (Houthulst) in PC-bestanden te brengen. Al mijn opzoekingen kan u hier op mijn (bescheiden) web-site vinden.

2. Wat kan u vinden op deze webpagina’s.

Opmerkingen :

- Er wordt verder gewerkt aan het digitaliseren van andere registers van deze twee kerken. Deze zullen dan eveneens hier worden geplaatst.

- Het huwelijksregister van de Sint-Laurentiuskerk van Klerken voor de periode 1812/1822 was niet meer aanwezig in de kerk en mag dus als verloren beschouwd worden.

- In de Sint-Laurentiuskerk werd bevond zich slechts één overlijdensregister met de overlijdens periode 1810/1822.

3. Mijn publicaties.

4. Nuttige websites.

a) Informatie aangaande Klerken en Houthulst 

http://www.beauprez.be/indexnl.htm

b) Website van Ignace Debruyne ,met wie ik gemeenschappelijke voorouders heb, met veel gegevens over families in Klerken en omliggende parochies. 

http://www.ignacedebruyne.eu

Andere:

Familiekunde Vlaanderen

Vrijwilligerswerk Rijksarchief Brugge

Stadsarchief Brugge

Stadsarchief Oostende/

Stamboomgids - Nederlandse genealogische databank

Archiefbank voor Zeeuws-Vlaanderen

5. Tenslotte een oproep.

Zowel in mijn stamboom als mijn kwartierstaat ontbreken nog veel gegevens. Ik besef dat aan deze bestanden nog veel opzoekingswerk zal nodig zijn. Het is zelfs een illusie te denken dat ooit alles zal gevonden worden. Immers, het grootse deel van mijn familiegegevens dient gezocht in gemeenten die zich in de frontstreek situeren, en veel is daar verloren gegaan.
Daarom wil ik graag aan bezoekers van deze website vragen dat, indien ze bijkomende informatie hebben over personen vermeld in mijn stamboom of kwartierstaat, ze mij dit zouden willen meedelen
. Uiteraard wil ook ik mijn beschikbare informatie delen met mensen die mij dit vragen (ondermeer van Klerken bezit ik een groot aantal copiën van doop, huwelijks-en overlijdensakten zowel van vóór als nà Napoleon).