Genealogische gegevens Clauw Roger.

1. Mijn hobbys 

Uiteraard stel ik een genealogisch overzicht op aangaande de familienaam Clauw. Maar ik verzamel ook alles wat geschiedenis betreft van de gemeenten Klerken en Houthulst in de provincie West-vlaanderen (waar de meeste Clauws vandaan komen) en de gemeente Balegem in Oost-Vlaanderen (mijn geboortedorp en de gemeente waar de familie van mijn moeder haar oorsprong vindt). Maar ook van andere gemeenten en parochies in de nabijheid van Klerken, Houthulst en Balegem probeer ik zo veel mogelijke dokumentatie te verzamelen.

Reeds gedurende enkele jaren zet ik mij in om de doop-huwelijks-en overlijdensregisters van zowel de Sint-Laurentiuskerk (Klerken) als de Sint-Jan-Baptistekerk (Houthulst) in PC-bestanden te brengen. Al mijn opzoekingen kan u hier op mijn (bescheiden) web-site vinden. 

2. Wat kan u vinden op deze webpaginas.

Opmerking :

Van diezelfde kerk werd vr 1900 slechts n overlijdensregister teruggevonden (1810/1822). Andere overlijdensregisters zijn dus mogelijk ook tijdens de eerste wereldoorlog verdwenen.   

Van de voornoemde parochieregisters van n 1796 bezit ik een copie.. Personen die copies wensen kunnen die vragen, uiteraard tegen een kleine vergoeding + verzendingskosten. Mij contacteren op : r.clauw@telenet.be .
Indien beperkte hoeveelheid zijn digitale foto's van akten (zo in mijn bezit) gratis te krijgen.

3. Mijn publicaties.

4. Nuttige websites. 

a) Informatie aangaande Klerken en Houthulst 

http://www.beauprez.be/indexnl.htm 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Houthulst
 

b) Informatie aangaande Balegem

http://www.landvanrode.be/balegem.htm

c) Website van Ignace Debruyne , met wie ik gemeenschappelijke voorouders heb, met veel gegevens over families in Klerken en omliggende parochies. 

 http://www.ignacedebruyne.eu

d)  Vlaamse Vereniging voor Familiekunde:

Nationaal : http://www.familiekunde-vlaanderen.be/
Oostende : http://www.vvf-oostende.familiekunde-vlaanderen.be/

e) Andere nuttige adressen:

http://www.stamboomgids.nl/?gw=em

RA Brugge

Rijksarchief Belgi

5. Tenslotte een oproep.

Zowel in mijn stamboom als mijn kwartierstaat ontbreken nog veel gegevens. Ik besef dat aan deze bestanden nog veel opzoekingswerk zal nodig zijn. Het is zelfs een illusie te denken dat ooit alles zal gevonden worden. Immers, het grootse deel van mijn familiegegevens dient gezocht in gemeenten die zich in de frontstreek situeren, en veel is daar verloren gegaan.
Daarom wil ik graag aan bezoekers van deze website vragen dat, indien ze bijkomende informatie hebben over personen vermeld in mijn stamboom of kwartierstaat, ze mij dit zouden willen meedelen
. Uiteraard wil ook ik mijn beschikbare informatie delen met mensen die mij dit vragen (ondermeer van Klerken bezit ik een groot aantal copin van doop, huwelijks-en overlijdensakten zowel van vr als n Napoleon).