ANTHROPOPSYCHIATRIE

een vernieuw(en)de psychiatrie

De mens terug centraal

Studiedag 27 november 2009

Vormingscentrum Dr. Guislain, 9000 Gent


Moderator: Prof. dr. Jos Corveleyn

Inleiding Prof. dr. Jos Corveleyn

De « Wanderjahre »: van wonderjaren tot verwondering... Dr. Marc Calmeyn

Szondi en Schotte: basisconcepten Dr. Leo Ruelens

De tabel van Szondi als oord van ontmoeting Prof. Claude Van Reeth

Anthropopsychiatrie: wat is dat? Prof. dr. Marc Ledoux (audio)

Glasbreuk ontsluit psychiatrie: anthropopsychiatrie nu Dr. Bob Maebe