Ronald Rousseau:

Homepage

Highly cited researcher (2014) 

 

Rousseau
 Nederlands
English

Wetenschappelijke communicatie en wetenschapsevaluatie

Een cursus gedoceerd in samenwerking met Leo Egghe.

We zijn ervan overtuigd dat deze cursus erg geschikt is binnen een doctoraatsopleiding. Daarom de volgende oproep.

 

Geachte collega's

In een van de jongste nummers van Nature (Vol. 465, nummer 7300, 17 juni 2010) was het hoofdartikel gewijd aan het gebruik van kwantitatieve methoden bij wetenschapsevaluatie, in het bijzonder bij de beoordeling van individuele onderzoekers (in tegenstelling tot grote groepen zoals departementen, universiteiten of landen). Bovendien bevat dit nummer nog een aantal bijdragen over wetenschapsevaluatie en de rol van de bibliometrie of scientometrie hierin.

"Love it or hate it", het is duidelijk dat het gebruik van kwantitatieve methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van publicatie- en citatieaantallen eerder zal toenemen dan afnemen. De (anonieme) redacteur stelt dan ook dat iedereen er belang bij heeft deze methoden beter te kennen om zo met kennis van zaken voorstellen te doen om het systeem te verbeteren. Als goed voorbeeld wordt de European Summer School for Scientometrics (Wenen) vermeld.

Toch kunnen UA-medewerkers deze kennis dichter bij huis en voordeliger opdoen (dit geldt trouwens voor iedereen). Binnen de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW) wordt het keuzevak (30 uur) "Wetenschappelijke communicatie en wetenschapsevaluatie" aangeboden. Deze cursus, gedoceerd door Leo Egghe en Ronald Rousseau, beschrijft het wetenschappelijke communicatieproces, bijvoorbeeld hoe een hoofdredacteur van een wetenschappelijk tijdschrift te werk gaat en allerlei aspecten van evaluatie. Grote aandacht gaat naar indicatoren zoals de impactfactor voor tijdschriften en de Hirsch index (of h-index). Hierbij wordt onder meer de structuur uitgelegd van de databanken waaruit de data voor het opstellen van deze indicatoren worden opgezocht. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan de zogenaamde bibliometrische wetten. Dit zijn statistische regelmatigheden die steeds weer opduiken bij de studie van aantallen publicaties (en verrassenderwijs ook bij het tellen van weblinks) .

Omdat elke onderzoeker kennis moet hebben van het milieu waarin hij terecht zal komen is het bijwonen van een dergelijke cursus iets wat zeker past binnen een doctoraatsprogramma.

 

 

Doctoraat 022

Dilruba Mahbuba (Ruba) and her doctoral jury: December 17, 2012

Profs. Colpaert, Engels, Nyssen, Delsaerdt, dr. Mahbuba and me