Ronald Rousseau:

Homepage

Highly cited researcher (2014) 

 

Rousseau
 Nederlands
English

Taipei 2008

At a conference in Taipei (Taiwan) - 2008

First row: left to right: Wang, Mei-Ling; Chen, Chao-Chen; Nobuko Miyairi (Thomson Reuters); me, Tsay Ming-Yueh;Wu, Mei-Mei

Second row: left to right: James Huang; Gary Liang (Thomson Reuters); Ke, Hao-Ren; Chen, Chih-Ming; Peng, Lim Ee (Singapore); Tseng, Yuen-Hsien; Lin, Shou-De; Arlene Chang; Wu, Chuan-Hsuan.

 

Beijing 2009

January 2009: Ren Shengli, me, Jiang Guohua, David Liu (Thomson Reuters)

                          Yang Liying, Yue Weiping and Liang Liming

090406

April 2009: Zheng Gang, Hu Xiaojun, me, Ye Ying (Fred) and Ciren Lazhen

SDC10062 cropped

Two good friends and co-authors: Prof. Liang Liming and dr. Liu Yuxian

IMG_2400

Rain at West Lake (Xi Hu)

Ostende06a

Professor Ye Ying visiting, August 2010

More pictures

Doctoraat 022

Dilruba Mahbuba (Ruba) and her doctoral jury: December 17, 2012

Profs. Colpaert, Engels, Nyssen, Delsaerdt, dr. Mahbuba and me