Ons vorstenhuis

Lees eerst aandachtig de tekst. Doe dan de quiz. Soms moet je een antwoord aanklikken. Bij andere vragen moet je een antwoord typen, meestal is dat 1 woord.

Zes koningen

België en Nederland waren lang geleden één land, het koninkrijk der Nederlanden.

In 1830 werd België een vrij en onafhankelijk koninkrijk. De eerste koning was Leopold I. Hij was een Duitste prins die in Engeland leefde. Hij werd op 21 juli 1831 ingehuldigd in Brussel. Dit herdenken wij ieder jaar op 21 juli: de Nationale Feestdag.

De opvolger van Leopold I was zijn oudste zoon die ook Leopold heette. Hij werd Leopold II genoemd. Hij schonk België een uitgestrekt Afrikaans land, Congo. Het werd een Belgische kolonie. Nu is Congo niet meer van België. Het werd onafhankelijk in 1960.

Leopold II had geen zoon om hem op te volgen. Zijn neef Albert I volgde hem dan op. Tijdens de regering van Albert I brak de eerste wereldoorlog uit, die vier jaar duurde: van 1914 tot 1918. Aan de IJzer werd lang gevochten en er sneuvelden vele soldaten. Op 11 november was de oorlog gedaan. Dit herdenken we jaarlijk: Wapenstilstand.

De oudste zoon van Albert heette weer Leopold. Hij volgde zijn vader op en werd koning Leopold III. Tijdens zijn regering brak de tweede wereldoorlog uit: van 1940 tot 1945. De Wapenstilstand van de tweede wereldoorlog herdenken we op 8 mei. Leopold III was gehuwd met koningin Astrid. Zij was zeer geliefd door het volk maar verongelukte op jonge leeftijd. Omdat er ruzie was onder de Belgen deed Leopold III troonafstand. Leopold III overleed in 1983.

Zijn opvolger was zijn oudste zoon Boudewijn. Boudewijn regeerde over ons land van 1951 tot 1993. Hij was gehuwd met een Spaanse edelvrouw, Fabiola.

Op 9 augustus 1993 kregen de Belgen een nieuwe koning, Albert II. Hij is de jongste broer van koning Boudewijn. Alberts oudste zoon Filip is de kroonprins en volgt Albert later waarschijnlijk op als koning der Belgen.