Drugspreventie voor kinderen

Foto David Stockman

Rotaryclubs slaan handen in elkaar voor een drugspreventieproject

Recente cijfers bewijzen dat het druggebruik toeneemt met de leeftijd. Zo gebruikt 3% van de 12-14-jarigen cannabis. Voor de 15-16-jarigen loopt dat al op tot 13 %.
Andere studies tonen dan weer aan dat efficiente preventieprogramma's het gebruik van drugs kunnen voorkomen of in elk geval sterk kunnen beperken.

Het is dus primordiaal om kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd vertrouwd te maken met de gevaren van drugsgebruik. Vele scholen voor lager en middelbaar onderwijs in onze regio hebben dat ingezien en maken actief gebruik van de geboden mogelijkheden om de drugproblematiek aan te pakken.

U weet echter beter dan wie ook dat de drugpreventie een zeer complexe materie is en een samenwerking vraagt van alle partners en betrokken sectoren. De serviceclub Rotary is een neutrale organisatie die al lang projecten voor de jeugd, beroepsorientatie en veiligheid heeft of ondersteunt. Rotary wil zich intensief inzetten in de strijd tegen druggebruik.

De drugproblematiek is niet gebonden is aan een gemeente of stad. Daarom hebben vier Rotaryclubs uit de Vlaamse Ardennen - RC Kluisbergen, RC Gavere, RC Oudenaarde en RC Ronse - de handen in elkaar geslagen om vanaf volgend schooljaar een ondersteunende rol spelen en vooral een belangrijke financiele impuls geven aan de drugpreventie in de scholen.

In eerste instantie willen wij het accent leggen op de drugpreventie bij de leerlingen van het lager onderwijs. Onze wil is om onder andere de lerarenopleidingen rond deze problematiek en het cursusmateriaal voor de leerlingen te betalen.

Wij zullen uiteraard alles organiseren in samenwerking met de verschillende onderwijssectoren, gezondheidszorg, de gemeentebesturen en de politie. Het is ook niet de bedoeling om in het vaarwater te komen van reeds aanwezige initiatieven in de scholen.

Verschillende Rotaryclubs hebben in het verleden elk apart hun steun verleend aan drugspreventieprojecten. Wij hebben echter gemerkt dat deze projecten niet altijd even succesvol waren. Wellicht waren daar verschillende redenen voor: onaangepaste cursussen, gebrek aan motivatie, gebrek aan opvolging of financiele middelen.
Wat er ook zij, wij willen graag uit deze fouten leren om er zeker van te zijn dat de steun die wij de scholen willen bieden wel degelijk beantwoordt aan een behoefte.
Wij willen ook graag weten naar wie volgens u drugspreventie het best gericht kan worden: leerlingen van het 6de leerjaar? Jonger? De ouders?

Om die reden vindt u hierbij een enqueteformulier die wij u vriendelijk willen vragen in te vullen. Via het mailadres dat u zal geven willen wij u later uitnodigen voor een volgende sessie waarop wij u de concrete invulling van het drugspreventieproject van de Rotaryclubs van de Vlaamse Ardennen willen voorstellen.