De Gerechtelijke Dienst Arrondissement - GDA -

(integratie Rijkswacht B.O.B. en Gerechtelijke Politie bij de parketten na 01/01/2001)

Deze website is gemaakt door studenten van

Deze site kwam tot stand in nauwe samenwerking met het GDA. Het is verboden om, op gelijk welke manier, data te gebruiken of te kopiëren, ook voor privé gebruik.

Last updated on 22-Feb-2002 9:05

Site Fights Spirit Counter