home page

SAFETY FIRST

introductie artikelen links gallerij interesse duiker technisch duiken gereedschap nieuws milieu fout

Proficiat !

Je hebt reeds een wijze beslissing genomen om deze site eens op te zoeken. In eerste instantie dient iedereen die wenst te duiken een duikbrevet of kwalifikatie te halen. Is dit voldoende ? Zeker niet. Je kan het vergelijken met een rijbewijs. Enkel door veelvuldig te rijden wordt men een bedreven chauffeur.

Je bent echter nooit volleerd en er zijn nu eenmaal hardnekkige mythes. Neem nu de stelling dat duiken veilig is. Is dat zo ? Tot op zeker niveau wel maar mensen durven nu eenmaal risico's te nemen en gaan hierin soms te ver. Preventie is dus zeker geen overbodige luxe.

Deze site poogt hieraan iets te doen. Het is vrij iedereen te doen wat hij wil maar wie veilig wenst te duiken en aldus de FUN wenst te garanderen doet er best aan om de tips ter harte te nemen.