Lenormand

Ga naar: Uitleg kaarten?

Wie is Madame Lenormand?

Mevrouw Lenormand of wel: de Sybille van de Faubourg Saint Germain.

Mevrouw Lenormand is over de gehele wereld beroemd en dat vooral door de kaarten naar haar genoemd, waarvan men aan neemt dat de richtlijnen voor hun ontwerp door haar zijn gegeven.
 
Zij werd geboren in Alençon.Een Franse stad, op 27 mei 1772 en is in Parijs gestorven als 71-jarige op 25 juni 1843.
Zij is vooral beroemd geworden door de Franse keizerin Joséphine de Beauharnais, die haar regelmatig raadpleegde.
Als kind komen haar helderziende vermogens reeds te voorschijn.

Het is bekend dat zij aan de kloosterzusters van de kostschool waar zij verbleef, voorspeld had dat hun overste zou worden overgeplaatst, wat ook gebeurde.

Toen zij in 1793 in Parijs verbleef, kreeg ze bezoek van drie mannen die zich de toekomst wilden laten voorspellen.

Alle drie werd een gewelddadige dood voorspeld waarbij de één een schitterende begrafenis zou krijgen en de andere twee door het volk bespot en gehoond zouden worden.

Wie ook maar iets van de Franse geschiedenis weet en de gevolgen van de revolutie, weet wie deze mannen waren: Marat, Robespierre en St. Just. Haar voorspelling is uitgekomen.

Mevrouw Lenormand was de dochter van een welgestelde lakenhandelaar uit Alençon maar na diens dood, verhuisde het vaderloze en verarmde gezin naar Parijs.

Zij werd ingewijd in de geheimen van het kaartleggen uit de oude Franse traditie en begon samen met een andere helderziende een salon waar de mensen hun toekomst konden laten voorspellen met kaarten en andere technieken zoals astrologie.

Mevrouw Lenormand bewoog zich in de Franse betere kringen, de Salons, waar zij op een keer werd voorgesteld aan Joséphine de Beauharnais.

Aan deze Creoolse dame was door een oude negerin voorspeld dat zij ééns een troon zou bestijgen.
Zij was gehuwd met een jonge officier, Napoleon Bonaparte en wilde weten of deze voorspelling zou uitkomen.
Joséphine was erg geïnteresseerd in kaartleggen, temeer daar zij zelf goed met de kaarten kon omgaan.
Zij raadpleegde Mevrouw Lenormand en deze trok de volgende kaarten: Kamerheer die Napoleon voorstelde, klaverdrie stelde Joséphine voor en daarboven kwam een kaart te liggen die de kroon symboliseerde.
Hieruit leidde ze af dat Napoleon en Joséphine op een dag de troon zouden bestijgen.
Toen Napoleon dit te weten kwam, schaterde hij het uit, maar zoals wij weten, is ook deze voorspelling uitgekomen.


Joséphine de Beauharnais en Mevrouw Lenormand onderhielden daarna regelmatig contact.
Eens per maand, raadpleegde Joséphine de kaarten bij Mevrouw Lenormand.

Toen aan het licht kwam dat Mevrouw Lenormand wel degelijk gelijk had met haar voorspelling gericht aan Napoleon en Joséphine, was haar naam gemaakt.

Onder de naam van de Sybille van de Faubourg Saint Germain, werd haar Salon in de Rue de Tournon in Parijs druk bezocht door ieder die toekomst en lot wilde kennen.
Mevrouw Lenormand maakte gebruik van verschillende methodes om te voorspellen zoals: kaartleggen, tarot, koffiedikkijken, breken van een ei, geomancie, bloemen, astrologie, enz.
Bij het kaartleggen ging ze te werk volgens de drie methodes : van zeven, dertien en zeventien kaarten waarbij de verschillende combinaties aanwijzingen geven voor de toekomst.

Ze voorspelde ook met 78 Duitse tarotkaarten met bekers (bokalen of kelken), bloemen, zwaarden en stokken (staven), die harten klavers, ruiten en schoppen voorstellen bij de gewone speelkaarten.

De helderziende rekende bij haar consultaties tarieven naar draagkracht. .

Bij het begin van een consult stelde ze enkele vragen die haar op weg moesten helpen: Hoe oud ben je? Ben je gehuwd? Heb je kinderen ? Wat is je lievelingskleur? Welke bloem bevalt je het meest? Aan welk dier heb je een hekel? enz.

Zij kreeg voornaam bezoek uit hogere kringen: de befaamde kunstschilder David, Mme de Staël en Talma raadpleegden haar regelmatig.

Mevrouw Lenormand was niet op de hoogte gebracht van het feit dat Napoleon van Joséphine wilde scheiden.
Alleen enkele intimi wisten ervan.
Toen ze aan Joséphine uit de kaarten voorspelde dat Napoleon aan scheiden dacht, werd ze prompt door de keizer wegens verraad in de gevangenis gegooid.
Ze hadden haar echter nodig en haalden haar na een paar dagen weer uit de gevangenis.
Nadat Napoleon verbannen werd, werd ze geraadpleegd door Alexander en de graaf de Berry.
 

In die tijd werd de kaartlegsters verboden consulten te geven.
Daarom liet Mevrouw Lenormand zich inschrijven als boekhandelaarster.
Ze gaf eigen boeken uit die gaan over de verschillende methodes waarmee ze werkte en haar wederwaardigheden met keizerin Joséphine.

Ze reisde naar België om de toekomst te voorspellen van de Prins van Oranje.
Na enkele avonturen in de Belgische hoofdstad, hield ze het voor bekeken en keerde terug naar Parijs waar ze in 1843 stierf.

De lijkstoet die van de St. Jacques-du-Haut-Pas naar het Père Lachaisekerkhof trok, bestond uit een groepje leerlingen en 100 arme vrouwen, elk met een kaars in de hand aan wie ze een kleine erfenis had nagelaten.

Mevrouw  Lenormand had haar laatste rustplaats gevonden.

Ze heeft aan het kaartleggen een nieuwe glans verleend en heeft integrerend gewerkt op het ontwerpen van kaartspellen zoals Le Grand Lenormand die gebaseerd is op haar kennis van en ervaring met de aloude Franse traditie.
Tegenwoordig is ze niet zozeer beroemd om haar voorspellingen maar om de naam die ze de kaartspellen heeft gegeven.
Over de gehele wereld worden deze kaarten sinds jaar en dag met succes gebruikt.

Betekenis van de kleuren

Het traditionele kaartspel is verdeeld in vier reeksen van 9; de Klavers, Schoppen, Ruiten en Harten. Deze worden de 4 kleuren van het kaartspel genoemd. De vier kleuren van het kaartspel van Mlle Lenormand, maar ook van de hedendaagse “gewone” speelkaarten, zijn gebaseerd op de vier kleuren van de Tarot.

 

De Klavers komen overeen met de Staven, ook wel Stokken genoemd, en worden beheerst door het element Vuur. Dit geldt karakteristiek voor de ondernemingslust en daadkracht in ieder mens. Deze kleur gaat dieper in op wat de mens doet: zijn werk en overige ondernemingen.

 

De Schoppen komen overeen met de Zwaarden en worden beheerst door het element Lucht. Dit heeft betrekking op het denkvermogen en de intuïtie van de mens; al hetgeen hij met zijn verstand kan doen.

 

De Ruiten komen overeen met de Pentakels, ook wel Pentagrammen of Munten genoemd, en worden beheerst door het element Aarde. De kaarten gaan hier in op het tastbare of de materie; alles wat de mens kan bezitten en aanraken.

 

De Harten komen overeen met de Bekers, ook wel Kelken of Bokalen genoemd, en worden beheerst door het element Water. Zij vertellen alles over het gevoelsleven en de emoties van de mens. Kaarten van deze kleur hebben betrekking op liefde, vriendschappen en relaties.

Klik op de betreffende kaart voor de uitleg