NIEUWJAARSBANKET

 

 

Antwerpen, 15 december 2013

 

Beste vrienden,

 

Wij hebben het genoegen U uit te nodigen op ons Nieuwjaarsbanket dat doorgaat in de feestzaal van Bistro 4 (voorheen ’t Gasthof) in Wilrijk (de ingang van de feestzaal is gelegen aan de Sint Camillusstraat nr 17).

Wij verwachten U daar op donderdag 30 januari 2014 tegen 18 uur.

Menu:

De dranken tijdens de maaltijd en koffie of thee achteraf zijn wel voor eigen rekening, doch aan democratische prijzen.

 

Deelnameprijs:  €  37,50 per persoon te betalen vóór 10 januari 2014.

 

 

De contactpersoon voor deze activiteit is:        Tina 0497-92 91 19

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het Bestuur.

 

 

Wij wensen U allen een gezond en voorspoedig 2014

 

 

P.S.

-  Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en ontslaat, door het feit van deelname, het bestuur van de vereniging van elke verantwoordelijkheid te zijnen opzichte.

-  Rekeningnummer van de Siemens Atea Seniorenclub: IBAN BE86 2200 5198 3750  -  BIC GEBABEBB

-  Telefoonnummer Tina Truyen, voorzitster:                          0497-92.91.19

-  Telefoonnummer Willy Cuijvers, penningmeester:               03-238.49.92

-  Contactadres: Tina Truyen, Mr. Richard Goossensstraat 30, 2650 Edegem