persoonlijk

professioneel

citaten
citaten

Hoe meer kaliber een mens bezit hoe minder maatschappelijke ambitie hij toe mag laten.
Hans, 29 juni 1985 (H. Engberts, R. Hesselink - Winkeldagboek)

Ik stel voor om onze boeken te verdelen in anti- en proquarische. Een antiquarisch boek is bijv. de Oeuvres Complets van Molière, een proquarisch de 1e druk van Nooit meer slapen. Waarheid en dromen van Jonathan is hoogstens subquarisch, het Verzameld Werk van Marsman waarschijnlijk synquarisch, d.w.z. interessant (qua inhoud) maar toch stoffig.
Handelaren kan men in drie groepen verdelen: posiquaren (wij), negiquaren (Siebold) en multiquaren (De Slegte). Voor de buitenwereld heten we gewoon antiquaren, uiteraard, maar wij weten wel beter. Waterbolk is minder goed indeelbaar. Variquaar, wellicht. Of speciquaar. Waanders is nihilquaar, dat is evident. Tjonge, bij de wetenschappelijke bestudering van het antiquariaat heb je ook al een uit de kluiten gewassen termenapparaat nodig.
Hans, 20 maart 1985 (H. Engberts, R. Hesselink - Winkeldagboek)

Er moet maar weer ´ns wat gebeuren.
De antiquaar stak een sigaret op.
Maar wat?
De antiquaar keek naar buiten.
(...)
Hans, 11 januari 1989 (H. Engberts, R. Hesselink - Winkeldagboek)

Ring ring ring ...
'Goedemiddag. Antiquariaat Hinderickx & Winderickx.'
'Hallo, spreek ik met de boeken?'
'Met antiquariaat Hinderickx & Winderickx, ja.'
'...?'
Michael, 11 april 1991 (H. Engberts, R. Hesselink - Winkeldagboek)

Tring tring.
'Met boekhandel Hinderickx & Winderickx.'
'Goedenmiddag. U spreekt met iemand die twee boeken zoekt.'
'...'
'Twee boeken, van Harry Mulisch.'
René, 17 september 1988 (H. Engberts, R. Hesselink - Winkeldagboek

Het typische van dit soort kunst [werk van Wim Delevoy, SS] is dat je er geen kritiek meer op kunt leveren, omdat het cynische kunst is. En de cynicus heeft sowieso altijd gelijk.
Frank Vande Veire (interview in Knack, 24/29.12.2003, p. 40)

Zorgelijkheid is een vorm van moralisme
Rem Koolhaas

Kultuurbeoefening heeft door deze bevoegdheidsvermenging [in Nederland werden kultuur en welzijn lang samen beheerd door 1 ministerie, in Vlaanderen zijn dit reeds langer gescheiden departementen, SS] vooral een sociale funktie gekregen en is tot een vorm van welzijnswerk verworden, bijvoorbeeld tot integratiebevordering van allochtonen. Het sociale is er de dominante integratiefaktor -- waar het kulturele dit ook zou kunnen zijn. Kuypers vindt dat het nastreven van een Vlaams sociaal-kultureel beleid kan leiden tot een eenzijdige invulling van kultuur, maar ziet in de scheiding van bevoegdheden een garantie hiertegen. Emansipatie is inderdaad een funktie die kultuur kan vervullen, maar mag het kulturele discours niet beperken. Bedrijfskundige noties als funktionaliteit en kwaliteit mogen niet eenzijdig het kultuurbeleid bepalen. De instellingen en adviesraden brengen hun beleid te sterk in overeenstemming met de overheidsnota. Kunst heeft andere, meer autentieke elementen te bieden vanuit het veld, die beleidsbepalers niet mogen veronachtzamen, willen ze nog vernieuwing toelaten.
Anne Dekerk en Kathleen Raskin, in verslag over studiedag 'Kunst en macht: informele beinvloeding van het kunstbeleid' van het Centrum voor Culturele Studies, KULeuven)

Mensen die niet doen waar ze zin in hebben, verbieden andere mensen vaak om te doen waar ze zin in hebben en ze ontwikkelen een levensvisie die zegt dat een mens dingen moet doen waar hij geen zin in heeft, en in het niet doen waar ze zin in hebben, ontwikkelen ze een goed geweten en ze voelen zich schuldig als ze doen waar ze zin in hebben, en omdat ze zo weinig doen waar ze zin in hebben, vergeten ze waar zin in hebben, die zin moet namelijk wel gevoed worden want als hij niet gevoed wordt, verpietert hij, die zin, hij moet zich ontwikkelen, want zin hebben in iets, weten waar je zin in hebt, is een specialisme, het betekent dat je heel goed naar jezelf moet luisteren.
Oscar van den Boogaard (Sensaties, De Standaard - 13 december 2003)

The library is the very heart of the museum.
Grace McCann Morley (The Art Museum Library Serves the Curator, 1933)

Libraries are a distributed means of sharing information.
Jessamyn West

You often cover down-sizing and "Big Beautiful Building Syndrome" on your site. What are the downsides of a bright and shiny new library building?
They bankrupt cities. They set unreasonable expectations for what a library is supposed to be. They are less inviting to the homeless, the poor and the misfit patrons. They unfairly elevate some above others via fancy meeting rooms, fancy offices and fancy internet and then rank and file folks have to deal with budget shortages, layoffs and closures. (...) It's just baseball stadium politics with a thin veneer of bookish respectability.
Jessamyn West (In an interview by the e-zine Bookslut, issue 19)