persoonlijk

professioneel

citaten
citaten

The arrow points only in the application that a living being makes of it.
Ludwig Wittgenstein (Philosophical Investigations)

Hoewel de kunstenaarsbijdragen (net als het kunstenaarsboek) een tegenwicht moest bieden voor de vercommercialisering van de kunst en haar reductie tot handelswaar, wordt in wezen een objectmatig en niet een discursief of literair model gehanteerd. De gedrukte pagina wordt als artistiek medium gezien, volgens modernistische criteria, en niet als drager van een tekst die zich op literair of theoretisch vlak moet bewijzen. Als tekst mag het werk onhandig en onsamenhangend zijn; dat hoeft het succes als kunstwerk niet in de weg te staan.
Sven Lütticken (Discours, mimesis, soundbite, in De Witte Raaf, juli-augustus 2004, p. 12)

Dat tijdschriften sinds de late jaren zestig niet alleen media zijn voor reflectie op kunst maar ook voor de productie c.q. presentatie van kunst, is een ontwikkeling waarover nog veel te weinig is nagedacht.
Sven Lütticken (Discours, mimesis, soundbite, in De Witte Raaf, juli-augustus 2004, p. 13)

Zowel in de statementcultuur als bij de delicate expressiefetisjisten worden discours en discussie in feite buiten werking gesteld: in het ene geval door de reductie tot een kernachtige intentieverklaring die nauwelijks een echte inhoudelijk ambitie heeft, in het andere geval door de reductie tot iets hoogstpersoonlijks. Dit is een onbevredigende situatie, en juist kunsttijdschriften zouden zich moeten bezinnen op een interessantere omgang met kunstenaarsteksten.
Sven Lütticken (Discours, mimesis, soundbite, in De Witte Raaf, juli-augustus 2004, p. 13)

Waar het statement welig tiert in catalogi van grote internationale tentoonstellingen, interviews en persberichten, wordt de kunstenaarstekst-als-egodocument vaak weggeplet in speciale publicaties die als een soort herbaria functioneren.
Sven Lütticken (Discours, mimesis, soundbite, in De Witte Raaf, juli-augustus 2004, p. 13)

(...) de fetisjering van het fragment (...)
Sven Lütticken (Discours, mimesis, soundbite, in De Witte Raaf, juli-augustus 2004, p. 13)

Because of heavy development, the site can act strange every now and then. Don't worry about it, we're moving on.
Kunst Online - Level One, 06.06.2004

Collection-level description (CLD) provides added value to museum services by encouraging the use of records across departments, thus preventing duplication, facilitating auditing of objects and resources, increasing security and enabling data capture.
Paola Stillone (The Future of Cataloging, Ariadne, July 2004)

Traditional cataloguing using AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition) is based on the flat record concept and focused on the manifestation of the work, identified by an ISBN. FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) insists on the contextualisation of the work and on bringing together all of its expressions and manifestations, as exemplified in its current implementations, mostly using XML (...)
Paola Stillone (The Future of Cataloging, Ariadne, July 2004)

De SB-29 doet geen TTL met de D70, maar dat mag de pret niet drukken. Ik ben er machtig content mee.
Michel Vuijlsteke (blog-entry 17.08.2004)

In a fluid world where users move regularly between informal discussion and scholarly/research domains, we can consider the functional areas of linking, reference management, and weblogging to be service points on a single continuum of information gathering, study, and creation.
Dan Chudnov (Towards Library Groupware ... , Ariadne, July 2004)

If we want to successfully communicate with someone, we've got to understand not just their language, but the cultural context from which their language springs.
Karla McLaren

04.30 uur. Genoeg wind! De monotone motor-solo maakt plaats voor het trio schip, zeil en zee, ritmisch ruisend als een ademhaling. Ten zuiden van Oostende begint een soort Bijlmer: een muur van hoogbouw, wel acht kilometer lang. Middelkerke, zegt de kaart. Nooit van gehoord.
Jan Kuitenbrouwer (Rock 'n Roll-entry, blog Kuitenbrouwser)

De traditionele rol van de curator als tegelijkertijd erfgoedbewaarder, collectieopbouwer, tentoonstellingsmaker en onderzoeker is niet langer de norm.
Anoniem (De rol van de curator, paper Culturele Studies KUL, 2004)

Gras groeit niet door er harder aan te trekken.
Anoniem (via Spinsterblog/Nettime-nl)

L'Ariege etait magnifique.
Anonyme