persoonlijk

professioneel

citaten
citaten

Paul Rosenmöller (zittend op een rots, uitkijkend over een Zuid-Afrikaanse vallei in de Karoo): 'Mocht dit prachtige landschap een mens zijn, aan wie denk je dan?'
Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld (zonder aarzelen): 'Aan alle mensen'.
Parafrase van een gesprek in 'Rosenmöller en ...' - Ned.1, 20.02.2005

On line BIB. (...) een schatkamer aan praktijkervaring en achtergrondinformatie.
site Cultuurnet Vlaanderen

Natuurlijk is men ervan overtuigd dat meepraten gelijkstaat aan meebeslissen. In de praktijk wordt dit geloof vaak geloochend. De structuur en code van het overleg staan tevoren vast. En er is altijd iemand die de agenda bepaalt.
Daniël Rovers over de politiek in Nederland (Bunzing, p. 109-110)

Marc Kregting is een mol.
Daniël Rovers (Bunzing, p. 109)

Een goed gesprek voer je alleen met iemand die zijn eigen vooronderstellingen durft te ondergraven, die zich af en toe afvraagt waar zijn verlangen vandaan komt dit ene verhaal met duizenden lezers te delen.
Daniël Rovers (Bunzing, p. 168)

Het labyrintisch heimwee dat ons achtervolgt, is een aan Jorge Luis Borges ontleende stijlfiguur.
Harold Polis (in De Morgen, 9 februari 2005)

Nu de inburgering van niet-Vlamingen vrolijk en kordaat ter hand wordt genomen, is het nodig met evenveel enthousiasme aan de reïntegratie van de Vlamingen te werken. Een mogelijk plan is een bloemlezing uit het oeuvre van Jorge Luis Borges te verspreiden onder de bevolking. De eerstvolgende verkiezingen kunnen dan gepaard gaan met een 'Borges-test', een oefening in nuance en metaforiek waarbij het respect voor het onmogelijke en de grap vooropstaat.
Harold Polis (in De Morgen, 9 februari 2005)