persoonlijk

professioneel

citaten
citaten

The question of the archive is not a question of the past. It is not the question of a concept dealing with the past that might already be at our disposal. An archivable concept of the archive. It is a question of the future, the question of the future itself, the question of a response, of a promise, and of a responsibility for tomorrow. The archive, if we want to know what that will have meant, we will only know in times to come; not tomorrow, but in times to come. Later on, or perhaps never.
Jacques Derrida (Archive Fever, 1996)

Begrip beteekent inzicht in den groei van het verleden.
Adriaan Pit

Archives. An organized collection of the noncurrent records of the activities of a business, government, organization, institution, or other corporate body, or the personal papers of one or more individuals, families, or groups, retained permanently (or for a designated or indeterminate period of time) by their originator or a successor for their permanent historical, informational, evidential, legal, administrative, or monetary value, usually in a repository managed and maintained by a trained archivist. Also refers to the office or organization responsible for appraising, selecting, preserving, and providing access to archival materials.
ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science

Library. A collection or group of collections of books and/or other materials organized and maintained for use.
ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science

Our perception of the arrangement, organization, and classification of information that is central to archival science, Michel Foucault (L'Archeologie du Savoir - 1969, SS) reveals, reflects the traditional Western notions of scientific rationalism and logical positivism. Such systems of organizing information confront archivists not only during their appraisal activity in the offices of records creation or contemporary use, but are imposed by archivists themselves in their internal descriptive practices. The seemingly rational logic of the categorization of information in such systems, Foucault explains, can beguile observers (including archivists) into assuming that neutral data or facts or “truth” are being conveyed. Yet the structuring of such systems can obscure or devalue the mind behind the matter, the intelligence behind the fact, the function behind the structure, the rich context, ironically, that archivists are dedicated to protecting behind the surface informational content. The postmodernist analyses the language, metaphors, and discourse patterns of the words, or the document, or the entire information system, in the context of its time and place, to reveal the underlying mind, motivations, and power structures of the records creator using these patterns. Archives for Foucault are anchored in contextual social theory rather than in scientific positivism.
Terry Cook (Archival Science and Postmodernism, Archivaria 51, Spring 2001)

Zij (On Line vzw, SS) hebben die databank (kunstonline, SS) ook altijd ontwikkeld vanuit een bibliotheek of archiefidee, wat betekent dat zij een strikt neutrale positie ten opzichte van hun data willen behouden. (...) Het enige belangrijke verschil met een traditionele bibliotheek of archief is dat zij met de opkomst van de nieuwe media een mogelijkheid hebben gezien om op een andere manier data te verzamelen. Eenvoudig uitgelegd: een bibliotheek koopt zelf zijn boeken aan, Kunstonline verwacht PARTICIPATIE van het veld om data in te voeren.
Jeroen Laureyns (reactie over de database kunstonline, 7 mei 2004)

(...) een 'neutrale' - weliswaar bijzonder intelligente - archieffunctie (...)
Pascal Gielen (reactie over welke functie de database kunstonline zou moeten vervullen, 10 mei 2004)

Elk specifiek kunst- en cultuuraanbod heeft de ambitie om in een netwerk te functioneren.
Eric De Kuyper (Villa Zeelucht, p. 60)

Getting authoritative information sources to potential users is the raison d’être of librarians and libraries.
Michele V. Cloonan & John G. Dove over Ranganathan’s Third Law (Ranganathan Online, Library Journal, 4/1/2005)

To really get the most out of your travel dollar, learn a little something about the history of art. Basically, if the art's not fun, you probably don't know enough about it.
Rick Steves (International Travel News, september 2003 - via FindArticle)

Documentation Center. An organization or agency that specializes in receiving, processing, preserving, abstracting, and indexing publications, usually within a scholarly discipline or field of research and study. Documentation centers also issue bulletins on the progress of such work for distribution to interested parties and may also prepare bibliographies on special topics, make copies or translations, and engage in bibliographic research.
ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science

In samenwerking met artbrussels realiseert het IBK, het MuHKA en Extra City een documentatiecentrum "information on art in Belgium". Het documentatiecentrum heeft als doel het internationale en nationale publiek te informeren over de kunstsituatie in België. In deze informatiezone zal het publiek zowel videofragmenten kunnen bekijken als publicaties, catalogen en kunsttijdschriften inkijken.
IBK Nieuwsbrief, nr 82, vrijdag 8 april 2005

Ik kan een discipline die zich alleen met zichzelf bezighoudt, niet serieus nemen.
Oscar van den Boogaard

(...) velpontermen van een luie kunsthistoricus (...) (over de genre-aanduidingen op de museummuren die curator Johan Pas gebruikte bij de tentoonstelling Dear ICC in het MuHKA, SS)
Koen Brams & Dirk Pültau (Wat zegt u de tentoonstelling Dear ICC? in: De Witte Raaf, maart 2005 - nr. 114)

De archiefruimte (vormgegeven door Boy en Erik Stappaerts, SS) is een simulacrum van levende informatiestromen, waarop bovendien het keurmerk van een kunstenaar is gedrukt. Het is de zoveelste protserige heruitgave van het dynamische, wassende archief, de goudmijn van potentiële betekenissen en nieuwe verbindingen, het rhizomatische exces. Uiteraard wordt over het archief in exalterende bewoordingen gesproken, alsof het de afspiegeling van de kosmos betrof. Het is geen dode plek, maar een dynamisch centrum. (...) "een tentoonstelling met een levend archief." (...) Maar er gebeurt niets, er is niets te zien buiten een minimalistisch salon dat zich voordoet als een open werf en waar 'levendigheid' wordt gesimuleerd. In de brochure wordt het archief ook een 'interactieve installatie' genoemd. De enige interactie die mogelijk is, is het plaatsnemen op een stoel of het beklimmen van een trap. Het hoogtepunt van de fetisjistische exposure is een platform waar zogezegd aan het 'eigenlijke' archief wordt gewerkt. In een rek hangt een stukje geklasseerd archief, een stukje van de letter A. Er staan een computer en een scanner. De apparatuur is aangesloten en er hangt een bordje waarop te lezen is dat hier aan de ontsluiting van het archief gewerkt wordt. Het is fake, er is hier helemaal niet aan de ontsluiting gewerkt. En waarom zou het ook? Waarom moeten deze werkzaamheden worden geëtaleerd? Werken in een archief is saai en serieus, het is geen glamoureuze en trendy activiteit. Werken in een archief voltrekt zich in het beste geval in klimaatgeregelde zones. Met de resultaten komt men naar buiten als ze ertoe doen. Precies dat gebeurt hier niet. Meer dan wat suggesties van historische diepgang biedt deze tentoonstellingsruimte niet (over een deel van de opstelling van de tentoonstelling Dear ICC in het MuHKA, SS).
Koen Brams & Dirk Pültau (Wat zegt u de tentoonstelling Dear ICC? in: De Witte Raaf, maart 2005 - nr. 114)

De personalisering van de band met de kunst is een manier om de snijranden van het institutionele apparaat weg te moffelen.
Koen Brams & Dirk Pültau (Wat zegt u de tentoonstelling Dear ICC? in: De Witte Raaf, maart 2005 - nr. 114)

De achteloze recuperatie van de term 'informatief' is een eerste indicatie dat deze tentoonstelling (Dear ICC in het MuHKA, SS) de ambitie van een metaproject uit de weg gaat.
Koen Brams & Dirk Pültau (Wat zegt u de tentoonstelling Dear ICC? in: De Witte Raaf, maart 2005 - nr. 114)