persoonlijk

professioneel

citaten
citaten

In alle analyses van de successen van het VB hier en Fortuyn en Wilders in Nederland heeft links pijnlijk narcistisch nagelaten de eigen fouten te onderzoeken. De lippen gaan trillen van morele verontwaardiging, maar er zijn nauwelijks waardevolle pogingen ondernomen om een politiek (en dus: moreel) alternatief uit te werken en te verspreiden. Wanneer Balkenende spreekt over normen en waarden beginnen linkse opiniemakers automatisch te lachen. (...) Terwijl links had moeten zeggen: inderdaad, normen en waarden - daar zijn wij helemaal voor. En dit zijn die van ons: wederzijdse verantwoordelijkheid, gemeenschapsvorming, vrijheid en welzijn. Door vanuit de coffeeshop het debat te weigeren, gaf links het morele monopolie in handen van conservatieven die hierdoor al te gemakkelijk kunnen blijven beweren dat het progessieve discours niet verder komt dan onverantwoordelijke genotzucht en escapistisch laat-maar-waaien. Als we een toekomst willen waarin onze waarden een rol spelen, moeten we ze op een positieve manier op tafel leggen en verdedigen. Hoe oncool en onpostmodern dat ook moge zijn. Anders denken we net zo lang aan een olifant tot we erdoor verpletterd zijn.
Geert Buelens, column 'Olifant' (De Morgen, 24 augustus 2005)

Onderzoek in de kunsten kan je niet loskoppelen van onderzoek over en met de kunsten.
Hilde Van Gelder (Een (onderzoeks)omgeving voor actuele kunst, p. 2)