persoonlijk

professioneel

citaten
citaten

Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
Rutger Kopland

Komrij haat vrouwen niet. Hij gaat gewoon liever met mannen om. Behalve als vrouwen iets kunnen.
Hafid Bouazza (over de - vermeende? - vrouwenhaat van Gerrit Komrij)

Nil volentibus arduum (Voor hen die willen, is niets onmogelijk).

Ook Belgie ontsnapt niet aan actuarialistische tendensen, wat betekent dat bepaalde, als problematisch gepercipieerde groepen in de samenleving, systematisch justitieel worden geviseerd.
Sonja Snacken, e.a. (onderzoeksrapport 'Bouwstenen voor een geintegreerde criminele politiek', VUB, 2000)

Voor mij is de nieuwe te bouwen bibliotheek van de 21e eeuw in Gent een mooie aanleiding om na te denken over wat er nodig is op het gebied van nieuwe media en cultuur. Helaas is de brede inhoudelijke discussie over de functie van deze nieuwe bibliotheek nog niet op gang gekomen. Deze eerste fase van zo'n nieuw project is heel spannend. We missen nog een kristallisator als het gaat om nieuwe media in Gent. Dit nieuwe project zou voor al die kleine clubjes rond digitale cultuur een mooie aanleiding kunnen zijn om elkaar te vinden, een gemeenschappelijk belang en doel te zien. Want deze bibliotheek mag niet ontwikkeld worden op basis van oude concepten. Het gaat veel minder om het fysieke gebouw dan om de kwaliteit van het concept. Het oude idee van de bibliotheek moet geactualiseerd en vertaald worden naar de informatiemaatschappij. Daarmee wordt een boekenplek minder belangrijk dan een ontmoetingsplek vanuit een digitaal perspectief. Informatietechnologie is cruciaal en het ontwerpen van software is ook een vorm van taalontwikkeling. Ik hoop van harte dat met deze bibliotheek de zo belangrijke reflectie over nieuwe media en cultuur georganiseerd kan worden.
Edwin Carels, in een interview met Martine Brinkhuis (in bijlage over audiovisuele kunsten in Vlaanderen, in Achtergrond van de Brakke Grond - maart, april 2006)

Stelt de curator zichzelf tentoon? Vanuit (Jens) Hoffmanns achtergrond - theaterstudies - is dit relevant. Een tentoonstelling is per slot van rekening een theatrale setting en misschien is er toch maar een klein onderscheid tussen het cureren van een theatervoorstelling en het regisseren van een tentoonstelling, althans volgens Hoffmann.
De Brakke Grond, over een recente lezing van Jens Hoffmann tijdens Scenery 2 op 12 januari 2006

"Acquire-Catalog-Circulate" fades into the "Integrate-Manage-Analyze" model.
Robin Murray (Library Systems : Synthesize, Specialize, Mobilize op de OCLC Council Members Meeting, 13 februari 2006, podcast - halfway)

'curatorial self-aggrandizement'
Todd Gibson (entry 27.02.2006, From the Floor-blog)