persoonlijk

professioneel

citaten
citaten

Bezitten is delen.
parafrase naar Joost R. Ritman