persoonlijk

professioneel

citaten
citaten

I think it's very important to get more women into computing. My slogan is: Computing is too important to be left to men.
Karen Spärck Jones (1935 - 2007)

Fortirer in re, suaviter in modo (Sterk op inhoud, zachtaardig in stijl).
Claudio Acquaviva

De leden van de Royal Society of London waren gewoon voordrachten te houden om nieuwe ontdekkingen in de natuur aan hun medeleden te laten zien.
Tresor pronkstukken - TUDelft

Opname in PICA ontneemt de KB de mogelijkheid om slagvaardig en naar eigen inzicht te handelen met haar eigen data.
site Vernieuwing gegevensarchitectuur KB