persoonlijk

professioneelover mezelf

Wat valt er over mezelf te zeggen? Niet veel. Ik ben geboren. Op Lichtmis. In 1970. In een klein dorp aan de Schelde. In België. Na enige omzwervingen woon ik daar nu opnieuw vlakbij in de buurt.

Ik heb Nederlandse en Engelse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen, waar ik ook vakken uit de richtingen Vrouwenstudies en Theaterwetenschap volgde. Nadien behaalde ik eerst een graduaat bibliotheek- en documentatiewetenschap (HBO Informatiemanagement) en daarna in combinatie met mijn voltijds werk ook nog een aanvullende graad Informatie- en Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Antwerpen.

Tijdens mijn eerste twee studies werkte ik als bibliotheekassistente in twee zeer merkwaardige openbare bibliotheken die nu allebei niet meer bestaan: de privaatrechtelijke openbare bibliotheken van Antwerpen-Linkeroever en van Berchem. Of het één iets met het ander te maken heeft laat ik in het midden.

Van januari 1999 tot en met augustus 2005 werkte ik als kunstbibliothecaresse in het toenmalige Provinciale Museum voor Moderne Kunst Oostende (PMMK), het huidige Kunstmuseum aan Zee (Mu.Zee), waar ik was gevraagd om een nieuwe museumbibliotheek op te zetten. Elke dag reisde ik in totaal meer dan 200 km met de trein. Op 18 maart 2005 ging de PMMK-Bibliotheek open voor het publiek. Online bestaat ze tot nader orde nog altijd onder deze naam.

Van oktober 2005 tot september 2008 werkte ik als coördinator bibliotheek in de Rijksmuseum Research Library in Nederland. Ik woonde toen een groot deel van de week in wonderlijk Amsterdam. Ik was verantwoordelijk voor de selectie van een nieuw bibliotheeksysteem (Koha) en de modernisering en stroomlijning van de bibliotheekadministratie en –organisatie. Ik heb het werk met volle overgave gedaan en ik beschouw het nog altijd als een hele grote eer dat ik daar heb gewerkt maar uiteindelijk bleek het op- & neersporen en verspreid wonen toch te zwaar.

Sinds oktober 2009 werk ik bij de Universiteit Gent als faculteitsbibliothecaris Letteren en Wijsbegeerte. In de Gentse Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zal ik me de komende jaren bezig houden met de reorganisatie van de 50 bestaande vakgroep- en seminariebibliotheken tot één centrale faculteitsbibliotheek. Een erg mooi project. De gecentraliseerde Faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte zal gehuisvest worden in de gerenoveerde gebouwen van het Roziercomplex tegenover de Boekentoren.

Daarnaast heb ik in 2000 samen met enkele collega's het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) opgericht omdat we ervan overtuigd waren/zijn dat samenwerking de professionalisering van de kunstbibliotheken in Vlaanderen zou kunnen verbeteren. In Nederland was ik lid van de websiteredactie van het Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en werkte ik als editor mee aan hun wetenschappelijke jubileumpublicatie.

Als je het verdacht vindt dat deze zelfbeschrijving uitsluitend gaat over mijn studies en mijn werk, dan heb je gelijk. Mij komt het ook vreemd over. Maar voorlopig heb ik nog steeds weinig zin om meer persoonlijke zaken over mezelf on line te zetten. Dit is namelijk al de vierde versie van deze tekst. So there.

Groet.!! Deze site gaat binnkort op de schop en zal worden vervangen door een nieuwe site die zal fungeren als een platform om de inhoud van een groot deel van mijn publieke web 2.0 accounts gecentraliseerd zichtbaar te maken. Dus van zo statisch als de pest naar zo onzichtbaar en flexibel mogelijk.©saskia scheltjens - pagina laatst gewijzigd: 23 juli 2009