persoonlijk

professioneelwerk

Universiteit Gent - Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte

Sinds oktober 2008 werk ik als faculteitsbibliothecaris bij de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Ik ben verantwoordelijk voor de centralisering van verschillende vakgroep- en seminariebibliotheken tot één Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte die zal gehuisvest worden in de gerenoveerde ruimtes van het Plateaugebouw aan de Rozier.

Rijksmuseum Bibliotheek

Van oktober 2005 tot en met september werkte ik als Co÷rdinator Bibliotheek in het Rijksmuseum. Ik was verantwoordelijk voor de bibliotheekautomatisering en -administratie van de Rijksmuseum Research Library.

PMMK-Bibliotheek

Van januari 1999 tot september 2005 heb ik als bibliothecaresse-documentaliste gewerkt in het PMMK - Museum voor Moderne Kunst Oostende waar ik was gevraagd om een wetenschappelijke museumbibliotheek op te zetten. Dit komt in de praktijk neer op het omvormen van een zeer rijke - doch volkomen uit zijn voegen gebarsten - boeken- en tijdschriftencollectie naar een openbaar toegankelijke museumbibliotheek, de PMMK-Bibliotheek.

Op 18 maart 2005 ging de PMMK-Bibliotheek open voor het publiek. Ze is gelegen op de volledige 3e verdieping van het museum, beslaat meer dan 600 m en bestaat uit twee geklimatiseerde bibliotheekdepots, een studiezaal, een zeer ruime tijdschriftenafdeling, administratieve ruimtes, een educatief informatiecentrum en een tentoonstellingsgang. De museumbibliotheek heeft ook een eigen bibliotheekwebsite, die gelinkt is aan de museumwebsite.

OKBV

In 2000 heb ik samen met enkele andere kunstbibliothecarissen het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) opgezet. Het is een overleg dat in essentie intersectoraal werkt in die zin dat er informatieprofessionals van allerlei soorten instellingen samen komen en ervaringen uitwisselen. Momenteel zijn er meer dan 100 mensen die deelnemen aan de discussielijst OKBV-L. Mijn meest favoriete project om te organiseren was een groot project rond Antwerpse kunst- en bewaarbibliotheken naar aanleiding van Antwerpen Boekenstad 2004. Bij mijn overgang naar Nederland heb ik node mijn taken in het bestuur neergelegd. Ik kijk vol bewondering naar het huidige bestuur. Ze doen het prachtig.© saskia scheltjens - pagina laatst gewijzigd: 23 juli 2009