Bekijk kinderen altijd positief
Heb het wonder in hen lief
Vergeet het ideale
Kijk naar wat ze wèl kunnen halen
Er zit een barst in alle dingen
Zo komt immers het licht naar binnen


Litière M, Cohen L