a a a a a a

   
   

GETUIGSCHRIFTENUITREIKING

In juni krijgen de zesdeklassers een waardig afscheid.

Ze zeggen de klasgenoten en het schoolteam vaarwel met een stemmig optreden.
Na de noodzakelijke toespraken ontvangen ze ieder uit de handen van de schepen van onderwijs hun getuigschrift basisonderwijs. Het oudercomité schenkt elk kind ter herinnering aan onze school een uniek boek.
Een gezellig samenzijn met een natje en een droogje sluit deze uitreiking af.

Op maandag, 27 juni 2016 zetten we de zesdeklassers in de bloemetjes.