a a a a a a

   
   

ROMMELMARKT

Jaarlijks organiseren de zesdeklassers onder begeleiding van onze leerkrachten levensbeschouwelijke vakken een rommelmarkt.
De opbrengst hiervan wordt geschonken aan een goed doel.
De leerlingen maken affiches, leren een kraam opstellen en organiseren de verkoop.

De rommelmarkt zal dit schooljaar elke maandag- en donderdagmiddag doorgaan vanaf 6 maart tot 30 maart.
De opbrengst zal geschonken worden aan Menno's droom. Menno's Droom vzw onderneemt initiatieven ten voordele van kinderen met kanker en hun familie.