a a a a a a

   
   

ONZE SCHOOL

Onze school is een stedelijke school en beantwoordt aan het pedagogisch project van het Stedelijk onderwijs van Hasselt. Onze visie is geënt op dit project en steunt op de volgende vijf pijlers:

  1. samenhang realiseren
  2. totale persoonlijkheidsontwikkeling ontplooien
  3. zorgbreed werken
  4. actief leren
  5. optimale groeikansen bieden via een continue ontwikkelingslijn

Concrete acties gekoppeld aan deze uitgangspunten zijn in de uitgebreide versie te raadplegen. Klik hiervoor bovenaan op ‘pedagogisch project’!

Samenwerking met verschillende participanten geeft ons onderwijs gestalte.
Wie is wie? Lees meer over onze externe partners in de menu’s bovenaan.