a a a a a a

   
   

BESTUUR

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Onze school wordt geleid door een schoolbestuur. Het is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het schoolbestuur :    

Stadsbestuur Hasselt
Groenplein,1
3500 Hasselt

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de stad kun je steeds terecht bij

GR-Karolien_Mondelaersweb.JPG

Schepen Karolien Mondelaers
Dienst Onderwijs
Kunstlaan,12
3500 Hasselt